Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Zakres czynności pracowników

Zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników

Szukaj:

Kategorie:

› PRAWO PRACY› Regulaminy pracy› Dokumenty kadrowe› Zakres obowiązków pracownika› Instrukcje BHP› DLA SPÓŁEK› Pełnomocnictwa› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Weksle› Dokumenty do Banku› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› INNE URZĘDY› Narodowy Fundusz Zdrowia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› IPN - wzór oświadczenia› PRACA› Referencje - opinie› Ciąża a praca› Wnioski i podania› Podania o pracę› REJESTRY SĄDOWE› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Rejestr zastawów› UMOWY› Informatyczne› Umowy związane ze świadczeniem usług› Budowlane› Umowy spółek› Różne umowy› Licencyjne› Użyczenia› Dzierżawy› Umowy związane z pracą› Spedycji i składu› Najmu - sprzedaży› Zlecenia› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - umowy› Formularze Unijne› ZPORR - wnioski› ZPORR - sprawozdania› URZĄD SKARBOWY› Urząd Skarbowy - prośby› NIP› VAT, PIT› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - różne pisma› PIT - 2007› VAT w UE› Urząd Skarbowy - wnioski› URZĄD CELNY› Podatek akcyzowy› Zwrot akcyzy› URZĄD MIASTA› Przy budowie› W urzędzie› W SĄDZIE› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› Wnioski i podania› Oferty handlowe› Telefon, Internet, Telewizja› Horoskopy› Student› Różne› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Pisma grzecznościowe› Ubezpieczenia› Import i eksport› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Zamówienia, reklamacje› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› ZUS› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze

Podatek akcyzowy

Akcyza lub podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne. W tej kategorii znajdują się wszelkiego rodzaju formularze związane z podatkiem akcyzowym - wszystkie dokumenty są w wersji elektronicznej.

AKC-3 /AKC- 3ZH Deklaracja dla podatku akcyzowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja dla podatku akcyzowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. Deklaracje należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Miejsce składania deklaracji: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na siedzibę podatnika a osoby fizyczne - w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego 1 w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny 1 w Warszawie.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kwota podatku akcyzowego,
leksykon podatku akcyzowego, o zwrocie podatku akcyzowego,
projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego za samochód, deklaracja dla podatku akcyzowego,
zwrot części podatku akcyzowego, wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego,
dokumenty do pobrania, podatek akcyzowy zwrot, dokument do pobrania, podatki akcyzowe,
akc-3 /akc 3zh,
podatek akcyzowy od pojazdów,
co to jest podatek akcyzowy,

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego

›› Pobierz teraz

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
charakterystyka podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, podatek akcyzowy 2007,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, dokument online, dokumenty do pobrania, ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity, a k c 3/a, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania,
podatek akcyzowy od auta, zwrot podatku akcyzowego od paliwa, podatek akcyzowy akc, podatek akcyzowy ustawa,

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich

›› Pobierz teraz

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatki akcyza, zwrot podatku akcyzowego za samochód, deklaracja podatku akcyzowego, departament podatku akcyzowego, zwolnienia od podatku akcyzowego,
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
dokumenty online do pobrania,
podatek akcyzowy, podatek akcyzowy ustawa, zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, stawki podatku akcyzowego 2007, podatek akcyzowy na paliwa,
dokument online, zmiana ustawy o podatku akcyzowym, a k c -3/b,

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa

›› Pobierz teraz

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatki akcyzowe,
zwrot podatku akcyzowego od paliwa, harmonizacja podatku akcyzowego,
zwrot części podatku akcyzowego,
o zwrocie podatku akcyzowego, obliczenie podatku akcyzowego,
akc -3/c, zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity,
wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego,
informacja o podatku akcyzowym,
deklaracja podatku akcyzowego,
dokument do pobrania, z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, akcyza i podatek,

AKC-3/D Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych

›› Pobierz teraz

Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
leksykon podatku akcyzowego, podatek akcyzowy za samochód,
podatek akcyzowy na alkohol, stawki podatku akcyzowego na samochody,
ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, akcyza i podatek, projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,
stawki podatku akcyzowego 2007, wnioski o zwrot podatku akcyzowego,
o zwrocie podatku akcyzowego, zwolnień od podatku akcyzowego, akc 3/d, podatek akcyzowy od samochodów osobowych, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym,

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stawka podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy ustawa, nowa ustawa o podatku akcyzowym,
stawki podatku akcyzowego od samochodów, ustawa o podatku akcyzowym 2007, akcyza i podatek,
podatek akcyzowy za samochód,
ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity, podatek akcyzowy od paliw,
obliczenie podatku akcyzowego,
deklaracja podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy jest,
nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym,
zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy na samochody,

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
a k c -3/f,
podatki akcyza,
wniosek zwrot podatku akcyzowego,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego, zwrot podatku akcyzowego rolnikom,
a k c 3/f,
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych, podatek akcyzowy od samochodów osobowych, akc - 3/f,
zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ustawa o podatku akcyzowym, wniosek o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego,

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
co to jest podatek akcyzowy,
wniosek o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, stawki podatku akcyzowego,
o zwrocie podatku akcyzowego,
informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych, zwolnienia od podatku akcyzowego, akc 3/g,
ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity, zwrot podatku akcyzowego rolnikom, deklaracja podatku akcyzowego, a k c -3/g, deklaracja dla podatku akcyzowego,
akc- 3/g, podatek akcyzowy od paliw,

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej

›› Pobierz teraz

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego,
zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego,
podatek vat akcyza, podatek vat i akcyza, projekt ustawy o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy od paliw,
zwrot podatku akcyzowego dla rolników, podatek akcyzowy jest, dokumenty online do pobrania, ustawa o zwrocie podatku akcyzowego,
wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego, o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
wpływy z podatku akcyzowego, ustawy o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy definicja,

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwolnienia od podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego,
leksykon podatku akcyzowego, o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
wpływy z podatku akcyzowego, kwota podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od pojazdów,
zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od samochodu osobowego, departament podatku akcyzowego, dokumenty online do pobrania,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
akc - 3/i,
zwrot podatku akcyzowego od samochodów, zwrot podatku akcyzowego za samochody,

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym

›› Pobierz teraz

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stawka podatku akcyzowego,
wniosek o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od aut,
co to jest podatek akcyzowy, zwrot podatku akcyzowego za samochód,
podatek akcyzowy od paliw, obliczanie podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy ustawa,
nowa ustawa o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy od samochodów,
deklaracja dla podatku akcyzowego, dokument online,
departament podatku akcyzowego, ustawy o podatku akcyzowym,
podatki akcyzowe,

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz

›› Pobierz teraz

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwolnień od podatku akcyzowego, ustawa o podatku akcyzowym, obliczenie kwot podatku akcyzowego, o zwrocie podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od sprzedaży, z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, stawki podatku akcyzowego na samochody, ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, nowa ustawa o podatku akcyzowym,
deklaracja dla podatku akcyzowego,
charakterystyka podatku akcyzowego, stawki podatku akcyzowego od samochodów,
projekt ustawy o podatku akcyzowym,
jak obliczyć podatek akcyzowy, ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,