Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Zakres czynności pracowników

Zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników

Szukaj:

Kategorie:

› PRAWO PRACY› Regulaminy pracy› Dokumenty kadrowe› Zakres obowiązków pracownika› Instrukcje BHP› DLA SPÓŁEK› Pełnomocnictwa› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Weksle› Dokumenty do Banku› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› INNE URZĘDY› Narodowy Fundusz Zdrowia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› IPN - wzór oświadczenia› PRACA› Referencje - opinie› Ciąża a praca› Wnioski i podania› Podania o pracę› REJESTRY SĄDOWE› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› UMOWY› Najmu - sprzedaży› Zlecenia› Informatyczne› Umowy związane ze świadczeniem usług› Budowlane› Umowy spółek› Różne umowy› Licencyjne› Użyczenia› Dzierżawy› Umowy związane z pracą› Spedycji i składu› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - umowy› Formularze Unijne› ZPORR - wnioski› ZPORR - sprawozdania› URZĄD SKARBOWY› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - prośby› NIP› VAT, PIT› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - różne pisma› PIT - 2007› VAT w UE› URZĄD CELNY› Podatek akcyzowy› Zwrot akcyzy› URZĄD MIASTA› Przy budowie› W urzędzie› W SĄDZIE› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› Wnioski i podania› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Oferty handlowe› Telefon, Internet, Telewizja› Horoskopy› Student› Różne› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Pisma grzecznościowe› Ubezpieczenia› Import i eksport› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Zamówienia, reklamacje› ZUS› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze

Podatek akcyzowy

Akcyza lub podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne. W tej kategorii znajdują się wszelkiego rodzaju formularze związane z podatkiem akcyzowym - wszystkie dokumenty są w wersji elektronicznej.

AKC-3 /AKC- 3ZH Deklaracja dla podatku akcyzowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja dla podatku akcyzowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. Deklaracje należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Miejsce składania deklaracji: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na siedzibę podatnika a osoby fizyczne - w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego 1 w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny 1 w Warszawie.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wpływy z podatku akcyzowego,
akc- 3 /akc- 3zh, wysokość podatku akcyzowego, charakterystyka podatku akcyzowego,
zwrot części podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy stawki,
harmonizacja podatku akcyzowego, podatek akcyzowy na samochody,
podatek akcyzowy akc, ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
stawki podatku akcyzowego 2007,
wniosek o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od sprzedaży, wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego,

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego

›› Pobierz teraz

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stawka podatku akcyzowego, o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
zmiana ustawy o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy samochody, podatek akcyzowy od samochodu,
podatek akcyzowy od pojazdów,
podatek akcyzowy za samochód, zwolnienie z podatku akcyzowego, zmianie ustawy o podatku akcyzowym, stawki podatku akcyzowego 2007, podatek akcyzowy stawki,
wnioski o zwrot podatku akcyzowego,
zwolnienia z podatku akcyzowego, o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy od samochodów,

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich

›› Pobierz teraz

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyza,
charakterystyka podatku akcyzowego,
ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity,
zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego, wpływy z podatku akcyzowego, akc- 3/b,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego, stawki podatku akcyzowego 2007, podatek akcyzowy od samochodów osobowych, nowa ustawa o podatku akcyzowym, stawki podatku akcyzowego,
podatki akcyza,
podatek akcyzowy 2007, podatek akcyzowy akc,

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa

›› Pobierz teraz

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
projekt ustawy o podatku akcyzowym,
dokument do pobrania, zwrot nadpłaty podatku akcyzowego,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego, zwolnienie z podatku akcyzowego,
z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy,
ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym, o zwrocie podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego od samochodu, informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych, zwolnień od podatku akcyzowego, akc- 3/c,
podatki akcyzowe, a k c 3/c,

AKC-3/D Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych

›› Pobierz teraz

Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana ustawy o podatku akcyzowym,
harmonizacja podatku akcyzowego, wniosek zwrot podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od paliw,
podatek akcyzowy od samochodów osobowych, referat podatku akcyzowego, podatek akcyzowy definicja,
podatek akcyzowy od samochodu, podatek akcyzowy zwrot, wniosek o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych,
dokument online, podatek akcyzowy od pojazdów, zwrot podatku akcyzowego 2007, obliczenie podatku akcyzowego,

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego, obliczanie podatku akcyzowego, departament podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od samochodów, projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, akc - 3/e,
stawka zwrotu podatku akcyzowego,
podatek vat i akcyza, charakterystyka podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy samochody, stawki podatku akcyzowego 2007, referat podatku akcyzowego, wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego,
ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity,
podatek akcyzowy od aut,

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
jak obliczyć podatek akcyzowy,
akcyza i podatek,
wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,
nowa ustawa o podatku akcyzowym, z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, podatek akcyza,
podatek akcyzowy samochody, podatek akcyzowy od samochodow,
a k c -3/f, podatek akcyzowy definicja, podatek akcyzowy za samochód, zwolnienia z podatku akcyzowego, ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym, podatek akcyzowy na alkohol,

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
a k c -3/g, dokumenty online do pobrania,
podatek akcyzowy zwrot, dokument online,
ustawy o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy od aut,
wniosek zwrot podatku akcyzowego, podatek akcyzowy akc,
stawki podatku akcyzowego,
ustawa o zwrocie podatku akcyzowego, stawki podatku akcyzowego od samochodów, podatek akcyzowy od pojazdów,
akc- 3/g,
podatek akcyzowy na alkohol,
deklaracja dla podatku akcyzowego,

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej

›› Pobierz teraz

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot nadpłaty podatku akcyzowego, dokumenty online do pobrania,
co to jest podatek akcyzowy, podatek akcyzowy od pojazdów, podatek akcyzowy od samochodów osobowych, zwrot podatku akcyzowego od samochodu,
kwota podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego rolnikom, akc - 3/h,
o zwrocie podatku akcyzowego, wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, podatek akcyzowy 2007, wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego,
dokumenty do pobrania,
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatki akcyzowe,
kwota podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego, a k c -3/i, harmonizacja podatku akcyzowego, o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
wpływy z podatku akcyzowego,
charakterystyka podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego 2007,
podatek akcyzowy stawki, o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, wysokość podatku akcyzowego,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
nowa ustawa o podatku akcyzowym,
dokumenty online do pobrania,

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym

›› Pobierz teraz

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyza, leksykon podatku akcyzowego,
stawki podatku akcyzowego od samochodów,
zwrot podatku akcyzowego,
akc- 3/j,
podatek akcyzowy od samochodu, kwota podatku akcyzowego, podatek akcyzowy na samochody,
zwrot podatku akcyzowego za samochody, dokumenty online do pobrania,
dokumenty online do pobrania, wniosek o zwrot podatku akcyzowego, zwrot części podatku akcyzowego, informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych,
obliczenie kwot podatku akcyzowego,

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz

›› Pobierz teraz

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy ustawa, dokument do pobrania,
akcyza i podatek,
podatek akcyzowy na alkohol,
charakterystyka podatku akcyzowego, zwolnienia od podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego za paliwo, z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
zwolnienia z podatku akcyzowego, obliczenie kwot podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy definicja,
ustawy o podatku akcyzowym,
wniosek o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy za samochód,