Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Zakres czynności pracowników

Zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników

Szukaj:

Kategorie:

› PRAWO PRACY› Zakres obowiązków pracownika› Instrukcje BHP› Regulaminy pracy› Dokumenty kadrowe› DLA SPÓŁEK› Prawo spółek handlowych› Pełnomocnictwa› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› Weksle› Dokumenty do Banku› INNE URZĘDY› IPN - wzór oświadczenia› Narodowy Fundusz Zdrowia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› PRACA› Wnioski i podania› Podania o pracę› Referencje - opinie› Ciąża a praca› REJESTRY SĄDOWE› Księgi Wieczyste› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Krajowy Rejestr Karny› UMOWY› Różne umowy› Licencyjne› Użyczenia› Dzierżawy› Umowy związane z pracą› Spedycji i składu› Najmu - sprzedaży› Zlecenia› Informatyczne› Umowy związane ze świadczeniem usług› Budowlane› Umowy spółek› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - wnioski› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› Formularze Unijne› URZĄD SKARBOWY› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - różne pisma› PIT - 2007› VAT w UE› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - prośby› NIP› VAT, PIT› URZĄD CELNY› Zwrot akcyzy› Podatek akcyzowy› URZĄD MIASTA› W urzędzie› Przy budowie› W SĄDZIE› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski i podania› Różne› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Pisma grzecznościowe› Ubezpieczenia› Import i eksport› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Zamówienia, reklamacje› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Oferty handlowe› Telefon, Internet, Telewizja› Horoskopy› Student› ZUS› ZUS - wnioski i formularze› ZUS - poradniki

Podatek akcyzowy

Akcyza lub podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne. W tej kategorii znajdują się wszelkiego rodzaju formularze związane z podatkiem akcyzowym - wszystkie dokumenty są w wersji elektronicznej.

AKC-3 /AKC- 3ZH Deklaracja dla podatku akcyzowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja dla podatku akcyzowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. Deklaracje należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Miejsce składania deklaracji: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na siedzibę podatnika a osoby fizyczne - w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego 1 w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny 1 w Warszawie.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obliczanie podatku akcyzowego, wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od pojazdów, akcyza i podatek,
zwolnienia z podatku akcyzowego, wysokość podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od samochodów, podatek akcyzowy od paliw,
zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego,
projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, akc-3 /akc 3zh,
podatek akcyzowy stawki,
podatek akcyzowy samochody, stawki podatku akcyzowego,

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego

›› Pobierz teraz

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwolnienie z podatku akcyzowego,
wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego,
dokumenty online do pobrania, podatek akcyzowy samochody,
o zwrocie podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy ustawa, podatek akcyzowy od samochodu, zwrot podatku akcyzowego za paliwo, wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
podatek akcyzowy od auta, referat podatku akcyzowego, zwolnień od podatku akcyzowego, projekt ustawy o podatku akcyzowym,
wnioski o zwrot podatku akcyzowego,

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich

›› Pobierz teraz

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy od samochodów, podatek akcyzowy ustawa, wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego,
ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym, ustawa o podatku akcyzowym 2007, podatek akcyzowy stawki, stawki podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego od paliwa,
deklaracja dla podatku akcyzowego,
akc 3/b, nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym,
zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy samochody, charakterystyka podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego 2007,

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa

›› Pobierz teraz

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stawki podatku akcyzowego od samochodów,
ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, wniosek o zwrot podatku akcyzowego, akc 3/c,
podatki akcyza,
kwota podatku akcyzowego, wniosek o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy samochody, dokument online, wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego, jak obliczyć podatek akcyzowy,
podatek akcyzowy samochód,
departament podatku akcyzowego, ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity,
dokumenty online do pobrania,

AKC-3/D Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych

›› Pobierz teraz

Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym,
obliczenie podatku akcyzowego, z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
leksykon podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy akc, akc- 3/d, podatek akcyzowy,
ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
kwota podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od samochodow, podatnik podatku akcyzowego, stawki podatku akcyzowego 2007,
harmonizacja podatku akcyzowego, podatek akcyzowy na paliwa, a k c -3/d,

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracja podatku akcyzowego, ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity, ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,
podatnik podatku akcyzowego,
z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, obliczenie podatku akcyzowego,
zwolnień od podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego za samochód, co to jest podatek akcyzowy,
wniosek zwrot podatku akcyzowego,
stawki podatku akcyzowego 2007, akcyza i podatek, wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego za paliwo, o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy od samochodu,
akc- 3/f, deklaracja podatku akcyzowego, podatek akcyzowy stawki,
zwrot podatku akcyzowego za samochody,
harmonizacja podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego za samochód, zwolnienie z podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy akc,
zwrot nadpłaty podatku akcyzowego,
zwrot części podatku akcyzowego,
wniosek zwrot podatku akcyzowego,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego, co to jest podatek akcyzowy, wysokość podatku akcyzowego,

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym, zwrot podatku akcyzowego za samochody, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
dokument do pobrania, zwrot nadpłaty podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy na alkohol,
referat podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy na paliwa, charakterystyka podatku akcyzowego,
obliczanie podatku akcyzowego, zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, podatek akcyzowy samochody, wysokość podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy definicja,
zwrot podatku akcyzowego dla rolników,

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej

›› Pobierz teraz

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
projekt ustawy o podatku akcyzowym, obliczenie podatku akcyzowego, zwolnienia z podatku akcyzowego, charakterystyka podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od samochodów, zwrot podatku akcyzowego za paliwo, deklaracja podatku akcyzowego, ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
podatek vat akcyza,
akc - 3/h, ustawy o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy od auta, stawki podatku akcyzowego,
zwolnienie z podatku akcyzowego,

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmiana ustawy o podatku akcyzowym, co to jest podatek akcyzowy, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, zwrot podatku akcyzowego od samochodów, zwolnień od podatku akcyzowego, dokumenty do pobrania,
kwota podatku akcyzowego, zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, podatek vat i akcyza,
jak obliczyć podatek akcyzowy, obliczenie kwot podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego za paliwo, podatek akcyzowy akc, a k c 3/i,
informacja o podatku akcyzowym,

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym

›› Pobierz teraz

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy od sprzedaży, zwrot podatku akcyzowego 2007,
leksykon podatku akcyzowego, harmonizacja podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy na alkohol, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy na samochody,
dokumenty online do pobrania,
zwrot podatku akcyzowego rolnikom,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego, podatki akcyzowe, jak obliczyć podatek akcyzowy, podatek akcyzowy jest, dokumenty do pobrania,
ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym,

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz

›› Pobierz teraz

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
informacja o podatku akcyzowym,
zwrot podatku akcyzowego rolnikom, a k c -3/s, podatek akcyzowy od aut,
wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, jak obliczyć podatek akcyzowy, o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy za samochód, podatek akcyzowy definicja, wpływy z podatku akcyzowego,
stawki podatku akcyzowego na samochody,
dokument do pobrania, leksykon podatku akcyzowego,
stawka podatku akcyzowego,
ustawa o podatku akcyzowym 2007,