Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-07-18

Zakres czynności pracowników

Zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników

Szukaj:

Kategorie:

› PRAWO PRACY› Instrukcje BHP› Regulaminy pracy› Dokumenty kadrowe› Zakres obowiązków pracownika› DLA SPÓŁEK› Prawo spółek handlowych› Pełnomocnictwa› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Druki księgowe› Weksle› Dokumenty do Banku› Wzory wskaźników finansowych› INNE URZĘDY› IPN - wzór oświadczenia› Narodowy Fundusz Zdrowia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› PRACA› Podania o pracę› Referencje - opinie› Ciąża a praca› Wnioski i podania› REJESTRY SĄDOWE› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› UMOWY› Użyczenia› Dzierżawy› Umowy związane z pracą› Spedycji i składu› Najmu - sprzedaży› Zlecenia› Informatyczne› Umowy związane ze świadczeniem usług› Budowlane› Umowy spółek› Różne umowy› Licencyjne› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› Formularze Unijne› ZPORR - wnioski› URZĄD SKARBOWY› PIT - 2007› VAT w UE› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - prośby› NIP› VAT, PIT› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - różne pisma› URZĄD CELNY› Zwrot akcyzy› Podatek akcyzowy› URZĄD MIASTA› W urzędzie› Przy budowie› W SĄDZIE› Pozwy sądowe› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Wnioski i podania› Ubezpieczenia› Import i eksport› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Zamówienia, reklamacje› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Oferty handlowe› Telefon, Internet, Telewizja› Horoskopy› Student› Różne› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Pisma grzecznościowe› ZUS› ZUS - wnioski i formularze› ZUS - poradniki

Podatek akcyzowy

Akcyza lub podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne. W tej kategorii znajdują się wszelkiego rodzaju formularze związane z podatkiem akcyzowym - wszystkie dokumenty są w wersji elektronicznej.

AKC-3 /AKC- 3ZH Deklaracja dla podatku akcyzowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja dla podatku akcyzowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. Deklaracje należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Miejsce składania deklaracji: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na siedzibę podatnika a osoby fizyczne - w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego 1 w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny 1 w Warszawie.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy od sprzedaży,
obliczenie podatku akcyzowego, stawka zwrotu podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego 2007, dokumenty do pobrania,
kwota podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy samochód,
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy ustawa, zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, podatki akcyza,
zwrot podatku akcyzowego od paliwa,
podatek akcyzowy 2007, podatek akcyzowy na paliwa,

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego

›› Pobierz teraz

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stawki podatku akcyzowego na samochody, ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, leksykon podatku akcyzowego,
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy ustawa, stawki podatku akcyzowego 2007,
jak obliczyć podatek akcyzowy, podatek akcyzowy od samochodow, referat podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego 2007, deklaracja podatku akcyzowego,
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, kwota podatku akcyzowego,
zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego,

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich

›› Pobierz teraz

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot podatku akcyzowego 2007,
akc 3/b,
wnioski o zwrot podatku akcyzowego, podatek akcyza, ustawy o podatku akcyzowym, stawki podatku akcyzowego, dokument do pobrania, wniosek zwrot podatku akcyzowego,
dokumenty online do pobrania, z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy na paliwa, podatek akcyzowy od pojazdów,
co to jest podatek akcyzowy,
nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, referat podatku akcyzowego,

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa

›› Pobierz teraz

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot podatku akcyzowego od samochodów,
ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym, zwrot podatku akcyzowego rolnikom,
referat podatku akcyzowego,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego, deklaracja podatku akcyzowego, obliczenie kwot podatku akcyzowego, podatek akcyzowy, informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych, ustawa o zwrocie podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego za samochód,
zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
zwolnienie z podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy 2007, zwrot podatku akcyzowego 2007,

AKC-3/D Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych

›› Pobierz teraz

Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym,
podatki akcyzowe, projekt ustawy o podatku akcyzowym,
harmonizacja podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od samochodow,
dokumenty do pobrania, akc- 3/d,
zwrot podatku akcyzowego od samochodów,
obliczenie kwot podatku akcyzowego, z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
dokument do pobrania,
projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego za paliwo, akcyza i podatek,

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych, zwrot podatku akcyzowego rolnikom, podatek akcyzowy definicja,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy od pojazdów,
podatek akcyza,
ustawy o podatku akcyzowym,
stawka zwrotu podatku akcyzowego, obliczanie podatku akcyzowego, kwota podatku akcyzowego, wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego,
ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity,
akc 3/e, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
wnioski o zwrot podatku akcyzowego,

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wysokość podatku akcyzowego,
dokument do pobrania,
podatek akcyzowy 2007,
akc- 3/f,
podatek akcyzowy na paliwa, o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, podatek akcyzowy od paliw,
akc 3/f,
dokument online,
co to jest podatek akcyzowy,
ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym, podatek vat i akcyza, akc -3/f, ustawa o podatku akcyzowym, informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych,

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
departament podatku akcyzowego,
dokument online, wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego, dokumenty do pobrania,
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, charakterystyka podatku akcyzowego, podatek vat i akcyza, wnioski o zwrot podatku akcyzowego, informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych, podatek akcyzowy od aut, kwota podatku akcyzowego, stawki podatku akcyzowego, z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy na samochody, podatek akcyzowy stawki,

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej

›› Pobierz teraz

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
co to jest podatek akcyzowy, nowa ustawa o podatku akcyzowym, o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
zwrot części podatku akcyzowego,
ustawy o podatku akcyzowym,
jak obliczyć podatek akcyzowy,
podatki akcyzowe, zwrot podatku akcyzowego za samochód,
ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy za samochód, zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
podatek akcyzowy na paliwa,
podatek akcyzowy od aut,
stawki podatku akcyzowego, wniosek o zwrot podatku akcyzowego,

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy na samochody,
ustawa o zwrocie podatku akcyzowego, wniosek o zwrot podatku akcyzowego, wysokość podatku akcyzowego, dokument online,
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, podatek vat i akcyza, wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego,
zwolnienie z podatku akcyzowego, o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a k c -3/i, nowa ustawa o podatku akcyzowym,
ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy definicja, akc 3/i,

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym

›› Pobierz teraz

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot podatku akcyzowego za samochody, podatek akcyzowy, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, zmianie ustawy o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, dokumenty online do pobrania, podatek akcyzowy od auta,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego,
ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, deklaracja dla podatku akcyzowego, harmonizacja podatku akcyzowego, podatek akcyzowy na alkohol,
podatki akcyzowe,
podatek akcyzowy akc, dokument do pobrania,

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz

›› Pobierz teraz

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy od samochodów,
akc 3/s,
deklaracja dla podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego od paliwa,
nowa ustawa o podatku akcyzowym, akcyza i podatek,
podatek akcyzowy 2007,
podatek akcyzowy zwrot, projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,
stawka zwrotu podatku akcyzowego, ustawa o podatku akcyzowym, referat podatku akcyzowego,
charakterystyka podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego,
zwolnienie z podatku akcyzowego,