Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-08-20

Zakres czynności pracowników

Zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników

Szukaj:

Kategorie:

› PRAWO PRACY› Regulaminy pracy› Dokumenty kadrowe› Zakres obowiązków pracownika› Instrukcje BHP› DLA SPÓŁEK› Pełnomocnictwa› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Weksle› Dokumenty do Banku› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› INNE URZĘDY› Narodowy Fundusz Zdrowia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› IPN - wzór oświadczenia› PRACA› Referencje - opinie› Ciąża a praca› Wnioski i podania› Podania o pracę› REJESTRY SĄDOWE› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› UMOWY› Spedycji i składu› Najmu - sprzedaży› Zlecenia› Informatyczne› Umowy związane ze świadczeniem usług› Budowlane› Umowy spółek› Różne umowy› Licencyjne› Użyczenia› Dzierżawy› Umowy związane z pracą› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - umowy› Formularze Unijne› ZPORR - wnioski› ZPORR - sprawozdania› URZĄD SKARBOWY› VAT w UE› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - prośby› NIP› VAT, PIT› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - różne pisma› PIT - 2007› URZĄD CELNY› Podatek akcyzowy› Zwrot akcyzy› URZĄD MIASTA› Przy budowie› W urzędzie› W SĄDZIE› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› Wnioski i podania› Sprawozdawczość Budżetowa› Zamówienia, reklamacje› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Oferty handlowe› Telefon, Internet, Telewizja› Horoskopy› Student› Różne› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Pisma grzecznościowe› Ubezpieczenia› Import i eksport› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› ZUS› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze

Podatek akcyzowy

Akcyza lub podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne. W tej kategorii znajdują się wszelkiego rodzaju formularze związane z podatkiem akcyzowym - wszystkie dokumenty są w wersji elektronicznej.

AKC-3 /AKC- 3ZH Deklaracja dla podatku akcyzowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja dla podatku akcyzowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. Deklaracje należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Miejsce składania deklaracji: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na siedzibę podatnika a osoby fizyczne - w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego 1 w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny 1 w Warszawie.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracja podatku akcyzowego, ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,
podatnik podatku akcyzowego,
wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego, podatek akcyzowy definicja,
podatek akcyzowy,
informacja o podatku akcyzowym,
wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego,
ustawa o zwrocie podatku akcyzowego, nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
ustawa o podatku akcyzowym, stawka podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od auta,

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego

›› Pobierz teraz

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od samochodów osobowych,
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
wniosek zwrot podatku akcyzowego,
stawki podatku akcyzowego na samochody,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym, wniosek o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego,
ustawa o podatku akcyzowym 2007, akc 3/a, stawka zwrotu podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od paliw, podatek akcyzowy od samochodow, podatek akcyzowy od pojazdów,
wpływy z podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego od samochodów,

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich

›› Pobierz teraz

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wpływy z podatku akcyzowego, zwolnienie z podatku akcyzowego, stawki podatku akcyzowego od samochodów,
wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego,
ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
obliczenie kwot podatku akcyzowego,
informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych,
podatek akcyzowy jest, ustawa o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy od samochodów, zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
podatek akcyza, ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego od samochodów, akc - 3/b,

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa

›› Pobierz teraz

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, jak obliczyć podatek akcyzowy,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy 2007, podatki akcyzowe,
zwolnienia z podatku akcyzowego, stawki podatku akcyzowego na samochody, projekt ustawy o podatku akcyzowym, akc 3/c,
podatek akcyzowy od auta, stawki podatku akcyzowego, informacja o podatku akcyzowym, o zwrocie podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy stawki,
zwolnień od podatku akcyzowego,

AKC-3/D Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych

›› Pobierz teraz

Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
zwrot części podatku akcyzowego,
zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, podatek akcyzowy,
podatek akcyzowy od samochodow,
deklaracja dla podatku akcyzowego,
zwrot nadpłaty podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
stawka zwrotu podatku akcyzowego, a k c 3/d,
podatek akcyzowy za samochód,
stawki podatku akcyzowego od samochodów,
projekt ustawy o podatku akcyzowym,
dokument do pobrania,
ustawa o podatku akcyzowym 2007,

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot nadpłaty podatku akcyzowego,
zwolnienia z podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od auta,
wnioski o zwrot podatku akcyzowego,
a k c 3/e, stawki podatku akcyzowego na samochody, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego,
zwolnienia od podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od samochodów osobowych,
obliczenie podatku akcyzowego,
stawki podatku akcyzowego od samochodów,
wniosek zwrot podatku akcyzowego,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym,
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy samochód, podatek akcyzowy od sprzedaży, ustawa o zwrocie podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego od samochodu,
zwrot podatku akcyzowego od paliwa, podatek akcyzowy od samochodów osobowych, nowa ustawa o podatku akcyzowym, akc 3/f,
zwolnienie z podatku akcyzowego, o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, wniosek o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, departament podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy za samochód, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, podatek akcyzowy od pojazdów,

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, dokumenty online do pobrania, co to jest podatek akcyzowy,
obliczanie podatku akcyzowego,
ustawa o podatku akcyzowym,
zwrot podatku akcyzowego za samochód, podatek akcyzowy od samochodów, wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego,
obliczenie kwot podatku akcyzowego,
ustawy o podatku akcyzowym,
ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
podatek akcyzowy zwrot,
akc 3/g,
podatek akcyzowy na alkohol,

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej

›› Pobierz teraz

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wysokość podatku akcyzowego, podatek akcyzowy samochody,
zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
podatek akcyzowy samochód,
podatek akcyzowy od auta, akcyza i podatek, akc -3/h, zwrot podatku akcyzowego za paliwo,
wniosek o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy stawki, podatek akcyzowy od aut, projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego,
dokument do pobrania, podatek akcyzowy akc,

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy od samochodu,
zwrot podatku akcyzowego za samochód, podatek akcyzowy samochód, wpływy z podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy 2007, wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego,
obliczenie podatku akcyzowego,
podatek vat akcyza, wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, departament podatku akcyzowego, podatek akcyzowy na paliwa,
podatek akcyzowy od samochodow,
zwolnienia od podatku akcyzowego,

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym

›› Pobierz teraz

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot podatku akcyzowego od samochodu, zwrot podatku akcyzowego od samochodów, zwrot podatku akcyzowego 2007,
zmiana ustawy o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy 2007,
informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych, projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od samochodu osobowego,
akc -3/j,
podatek akcyzowy na alkohol, zwolnienie z podatku akcyzowego,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
obliczanie podatku akcyzowego,
stawki podatku akcyzowego na samochody,
leksykon podatku akcyzowego,

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz

›› Pobierz teraz

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy od samochodow, podatek akcyzowy od paliw, zwrot podatku akcyzowego za samochody,
stawki podatku akcyzowego od samochodów, wniosek zwrot podatku akcyzowego,
akc- 3/s, podatek akcyzowy jest, zwolnienia od podatku akcyzowego,
zmiana ustawy o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy definicja, zwrot podatku akcyzowego od paliwa,
wpływy z podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego od samochodów, zwrot podatku akcyzowego 2007,