Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Zakres czynności pracowników

Zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników

Szukaj:

Kategorie:

› PRAWO PRACY› Regulaminy pracy› Dokumenty kadrowe› Zakres obowiązków pracownika› Instrukcje BHP› DLA SPÓŁEK› Pełnomocnictwa› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Weksle› Dokumenty do Banku› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› INNE URZĘDY› Narodowy Fundusz Zdrowia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› IPN - wzór oświadczenia› PRACA› Referencje - opinie› Ciąża a praca› Wnioski i podania› Podania o pracę› REJESTRY SĄDOWE› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Rejestr zastawów› UMOWY› Informatyczne› Umowy związane ze świadczeniem usług› Budowlane› Umowy spółek› Różne umowy› Licencyjne› Użyczenia› Dzierżawy› Umowy związane z pracą› Spedycji i składu› Najmu - sprzedaży› Zlecenia› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - umowy› Formularze Unijne› ZPORR - wnioski› ZPORR - sprawozdania› URZĄD SKARBOWY› Urząd Skarbowy - prośby› NIP› VAT, PIT› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - różne pisma› PIT - 2007› VAT w UE› Urząd Skarbowy - wnioski› URZĄD CELNY› Podatek akcyzowy› Zwrot akcyzy› URZĄD MIASTA› Przy budowie› W urzędzie› W SĄDZIE› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› Wnioski i podania› Oferty handlowe› Telefon, Internet, Telewizja› Horoskopy› Student› Różne› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Pisma grzecznościowe› Ubezpieczenia› Import i eksport› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Zamówienia, reklamacje› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› ZUS› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze

Podatek akcyzowy

Akcyza lub podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne. W tej kategorii znajdują się wszelkiego rodzaju formularze związane z podatkiem akcyzowym - wszystkie dokumenty są w wersji elektronicznej.

AKC-3 /AKC- 3ZH Deklaracja dla podatku akcyzowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja dla podatku akcyzowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. Deklaracje należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Miejsce składania deklaracji: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na siedzibę podatnika a osoby fizyczne - w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego 1 w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny 1 w Warszawie.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nowa ustawa o podatku akcyzowym,
jak obliczyć podatek akcyzowy,
zwrot podatku akcyzowego za samochody, wnioski o zwrot podatku akcyzowego, ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity,
projekt ustawy o podatku akcyzowym,
akcyza i podatek,
zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego dla rolników, akc 3 /akc- 3zh, stawki podatku akcyzowego na samochody, ustawa o podatku akcyzowym, dokument do pobrania,
akc-3 /akc- 3 zh,
dokument online,

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego

›› Pobierz teraz

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obliczenie kwot podatku akcyzowego, ustawy o podatku akcyzowym,
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
akc -3/a, zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego, stawki podatku akcyzowego od samochodów,
harmonizacja podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
ustawa o zwrocie podatku akcyzowego, zmiana ustawy o podatku akcyzowym, ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity,
zwrot nadpłaty podatku akcyzowego,

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich

›› Pobierz teraz

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od samochodow,
zmiana ustawy o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy od aut, zwrot części podatku akcyzowego,
akc 3/b,
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity, a k c -3/b, podatek akcyzowy od auta,
zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
leksykon podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy samochody, ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym,
zwolnienie z podatku akcyzowego,

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa

›› Pobierz teraz

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, ustawy o podatku akcyzowym,
zwrot podatku akcyzowego za samochody, akc -3/c, podatek akcyzowy stawki, dokument online, deklaracja dla podatku akcyzowego, projekt ustawy o podatku akcyzowym,
leksykon podatku akcyzowego,
wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego, wniosek zwrot podatku akcyzowego,
stawka podatku akcyzowego, akc 3/c, podatek akcyzowy od samochodow, podatek akcyzowy zwrot,

AKC-3/D Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych

›› Pobierz teraz

Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obliczanie podatku akcyzowego, ustawy o podatku akcyzowym,
ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy samochody,
referat podatku akcyzowego, zwolnienia z podatku akcyzowego,
zwolnienia od podatku akcyzowego, zmianie ustawy o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, zwrot części podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od samochodow, zwrot podatku akcyzowego,
harmonizacja podatku akcyzowego, ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym, podatek akcyzowy od samochodu osobowego,

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
a k c 3/e,
stawki podatku akcyzowego, wniosek o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, podatek akcyzowy na samochody,
podatek vat akcyza,
podatnik podatku akcyzowego,
stawka podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego za paliwo,
obliczenie podatku akcyzowego, co to jest podatek akcyzowy,
podatek akcyzowy od pojazdów, akc - 3/e,
ustawa o zwrocie podatku akcyzowego,
wnioski o zwrot podatku akcyzowego, akcyza i podatek,

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stawki podatku akcyzowego 2007,
kwota podatku akcyzowego, deklaracja podatku akcyzowego,
a k c 3/f,
zwrot podatku akcyzowego od samochodów, zwolnień od podatku akcyzowego, departament podatku akcyzowego,
wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, zmianie ustawy o podatku akcyzowym, wniosek o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy, podatki akcyza,
dokument online, podatki akcyzowe,

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy na alkohol,
z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
a k c 3/g,
podatek akcyzowy definicja,
nowa ustawa o podatku akcyzowym,
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, projekt ustawy o podatku akcyzowym,
akc - 3/g,
dokument do pobrania, podatek akcyzowy od pojazdów,
wniosek zwrot podatku akcyzowego, zwolnień od podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od samochodu,
a k c -3/g, o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej

›› Pobierz teraz

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego,
akc- 3/h, zwrot podatku akcyzowego za paliwo,
o zwrocie podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy ustawa, obliczenie podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy jest,
podatek vat akcyza,
podatek akcyzowy definicja, nowa ustawa o podatku akcyzowym, informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych,
jak obliczyć podatek akcyzowy, ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity, stawka zwrotu podatku akcyzowego,
ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy zwrot, zwrot podatku akcyzowego za samochody, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy stawki, akc -3/i, a k c 3/i,
podatek akcyzowy od auta, stawka podatku akcyzowego,
wnioski o zwrot podatku akcyzowego, stawki podatku akcyzowego na samochody,
podatek akcyzowy,
podatek akcyzowy na paliwa,
wysokość podatku akcyzowego,
ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity, podatek akcyzowy od sprzedaży,

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym

›› Pobierz teraz

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy na samochody, podatek akcyzowy, stawka zwrotu podatku akcyzowego, wpływy z podatku akcyzowego,
stawka podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego 2007, co to jest podatek akcyzowy, zwrot podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy stawki, zwrot podatku akcyzowego od samochodów,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
ustawy o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy od samochodów osobowych, wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego,

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz

›› Pobierz teraz

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot podatku akcyzowego od samochodu,
zwrot podatku akcyzowego od paliwa,
wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, akcyza i podatek,
podatek akcyzowy od samochodów osobowych,
ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy od samochodu, harmonizacja podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego za samochód,
departament podatku akcyzowego,
nowa ustawa o podatku akcyzowym, akc 3/s,
ustawa o podatku akcyzowym,
charakterystyka podatku akcyzowego,