Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-02

Zakres czynności pracowników

Zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników

Szukaj:

Kategorie:

› PRAWO PRACY› Dokumenty kadrowe› Zakres obowiązków pracownika› Instrukcje BHP› Regulaminy pracy› DLA SPÓŁEK› Pełnomocnictwa› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Dokumenty do Banku› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› Weksle› INNE URZĘDY› GUS - Główny Urząd Statystyczny› IPN - wzór oświadczenia› Narodowy Fundusz Zdrowia› PRACA› Ciąża a praca› Wnioski i podania› Podania o pracę› Referencje - opinie› REJESTRY SĄDOWE› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› UMOWY› Umowy związane ze świadczeniem usług› Budowlane› Umowy spółek› Różne umowy› Licencyjne› Użyczenia› Dzierżawy› Umowy związane z pracą› Spedycji i składu› Najmu - sprzedaży› Zlecenia› Informatyczne› UNIA EUROPEJSKA› Formularze Unijne› ZPORR - wnioski› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› URZĄD SKARBOWY› NIP› VAT, PIT› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - różne pisma› PIT - 2007› VAT w UE› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - prośby› URZĄD CELNY› Podatek akcyzowy› Zwrot akcyzy› URZĄD MIASTA› Przy budowie› W urzędzie› W SĄDZIE› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› Windykacja - sąd› Wnioski i podania› Telefon, Internet, Telewizja› Horoskopy› Student› Różne› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Pisma grzecznościowe› Ubezpieczenia› Import i eksport› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Zamówienia, reklamacje› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Oferty handlowe› ZUS› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze

Podatek akcyzowy

Akcyza lub podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne. W tej kategorii znajdują się wszelkiego rodzaju formularze związane z podatkiem akcyzowym - wszystkie dokumenty są w wersji elektronicznej.

AKC-3 /AKC- 3ZH Deklaracja dla podatku akcyzowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja dla podatku akcyzowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. Deklaracje należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Miejsce składania deklaracji: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na siedzibę podatnika a osoby fizyczne - w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego 1 w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny 1 w Warszawie.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego, zwolnienie z podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego rolnikom, zwrot części podatku akcyzowego, referat podatku akcyzowego, akc-3 /akc- 3 zh, podatki akcyzowe, jak obliczyć podatek akcyzowy, podatek akcyzowy na samochody, podatek vat akcyza, podatek akcyzowy, z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
ustawa o podatku akcyzowym 2007, podatek akcyzowy samochód, projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego

›› Pobierz teraz

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
a k c 3/a, podatek akcyzowy od paliw,
zwrot nadpłaty podatku akcyzowego, ustawy o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy od samochodow, wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy, zwolnień od podatku akcyzowego, podatek akcyzowy jest, ustawa o podatku akcyzowym, zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zwolnienia z podatku akcyzowego,
podatek vat i akcyza, o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
charakterystyka podatku akcyzowego,

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich

›› Pobierz teraz

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy od samochodu, akc 3/b, ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego od samochodu,
obliczenie podatku akcyzowego, akc- 3/b,
stawki podatku akcyzowego na samochody,
podatek akcyzowy ustawa, ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, informacja o podatku akcyzowym,
nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, a k c -3/b,
obliczanie podatku akcyzowego, ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym,

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa

›› Pobierz teraz

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy samochód, stawki podatku akcyzowego na samochody,
zwrot podatku akcyzowego 2007, deklaracja dla podatku akcyzowego,
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, podatki akcyzowe, podatek akcyzowy od samochodu osobowego,
podatek akcyzowy za samochód,
ustawa o podatku akcyzowym 2007,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym,
dokumenty online do pobrania,
stawki podatku akcyzowego od samochodów,
departament podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego od paliwa, ustawa o zwrocie podatku akcyzowego,

AKC-3/D Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych

›› Pobierz teraz

Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stawki podatku akcyzowego 2007, stawki podatku akcyzowego od samochodów,
wniosek o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od samochodow, o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, ustawa o podatku akcyzowym 2007,
zwrot podatku akcyzowego za samochody,
zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego,
wysokość podatku akcyzowego, ustawy o podatku akcyzowym,
dokumenty online do pobrania, jak obliczyć podatek akcyzowy, a k c -3/d, dokument do pobrania,
zmianie ustawy o podatku akcyzowym,

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego,
informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych, jak obliczyć podatek akcyzowy, podatek akcyzowy od samochodow, stawki podatku akcyzowego od samochodów, deklaracja dla podatku akcyzowego,
ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity,
zwrot nadpłaty podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego od paliwa, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, stawka podatku akcyzowego,
ustawy o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy na paliwa, zwrot podatku akcyzowego, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym,

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
harmonizacja podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego za samochód,
ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,
zwolnienie z podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od samochodów, obliczenie kwot podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy,
podatek akcyzowy jest,
nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym,
obliczanie podatku akcyzowego, podatek akcyzowy 2007,
dokument do pobrania,
dokument online,
stawki podatku akcyzowego, zwolnienia z podatku akcyzowego,

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy na alkohol, podatek vat i akcyza,
ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, podatek akcyzowy od samochodu osobowego,
ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym, podatek akcyzowy za samochód,
harmonizacja podatku akcyzowego, dokumenty online do pobrania,
informacja o podatku akcyzowym, wpływy z podatku akcyzowego, ustawa o podatku akcyzowym,
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zwrot podatku akcyzowego rolnikom,
zwolnienie z podatku akcyzowego, referat podatku akcyzowego,

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej

›› Pobierz teraz

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracja dla podatku akcyzowego,
stawki podatku akcyzowego na samochody, wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego, harmonizacja podatku akcyzowego,
zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego,
podatek vat i akcyza, podatek akcyzowy od samochodow,
podatek akcyzowy od auta,
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, podatek akcyzowy na samochody, zwolnienia od podatku akcyzowego,
podatnik podatku akcyzowego,
projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, podatek akcyzowy akc,
o zwrocie podatku akcyzowego,

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
leksykon podatku akcyzowego, podatek akcyzowy definicja,
obliczanie podatku akcyzowego,
nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym,
akcyza i podatek,
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy od samochodu, o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy od samochodow,
kwota podatku akcyzowego, zwolnienia od podatku akcyzowego, ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
jak obliczyć podatek akcyzowy,
zmianie ustawy o podatku akcyzowym,

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym

›› Pobierz teraz

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, podatek vat i akcyza,
dokumenty do pobrania,
nowa ustawa o podatku akcyzowym, dokument do pobrania, podatek akcyzowy 2007, podatek vat akcyza,
zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego,
zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ustawa o podatku akcyzowym 2007,
podatek akcyzowy definicja, podatek akcyzowy na samochody,
referat podatku akcyzowego,
stawki podatku akcyzowego na samochody,
departament podatku akcyzowego,

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz

›› Pobierz teraz

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy jest,
dokumenty do pobrania,
stawki podatku akcyzowego na samochody,
dokument online,
referat podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od samochodu, zwrot nadpłaty podatku akcyzowego, wysokość podatku akcyzowego, kwota podatku akcyzowego, podatek akcyzowy za samochód,
stawki podatku akcyzowego 2007, leksykon podatku akcyzowego, podatek akcyzowy ustawa, podatek akcyzowy na samochody,
ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,