Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-04-22

Zakres czynności pracowników

Zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników

Szukaj:

Kategorie:

› PRAWO PRACY› Zakres obowiązków pracownika› Instrukcje BHP› Regulaminy pracy› Dokumenty kadrowe› DLA SPÓŁEK› Prawo spółek handlowych› Pełnomocnictwa› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› Weksle› Dokumenty do Banku› INNE URZĘDY› IPN - wzór oświadczenia› Narodowy Fundusz Zdrowia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› PRACA› Wnioski i podania› Podania o pracę› Referencje - opinie› Ciąża a praca› REJESTRY SĄDOWE› Księgi Wieczyste› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Krajowy Rejestr Karny› UMOWY› Licencyjne› Użyczenia› Dzierżawy› Umowy związane z pracą› Spedycji i składu› Najmu - sprzedaży› Zlecenia› Informatyczne› Umowy związane ze świadczeniem usług› Budowlane› Umowy spółek› Różne umowy› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - wnioski› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› Formularze Unijne› URZĄD SKARBOWY› Urząd Skarbowy - różne pisma› PIT - 2007› VAT w UE› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - prośby› NIP› VAT, PIT› Urząd Skarbowy-informacje› URZĄD CELNY› Zwrot akcyzy› Podatek akcyzowy› URZĄD MIASTA› W urzędzie› Przy budowie› W SĄDZIE› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski i podania› Pisma grzecznościowe› Ubezpieczenia› Import i eksport› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Zamówienia, reklamacje› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Oferty handlowe› Telefon, Internet, Telewizja› Horoskopy› Student› Różne› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› ZUS› ZUS - wnioski i formularze› ZUS - poradniki

Podatek akcyzowy

Akcyza lub podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne. W tej kategorii znajdują się wszelkiego rodzaju formularze związane z podatkiem akcyzowym - wszystkie dokumenty są w wersji elektronicznej.

AKC-3 /AKC- 3ZH Deklaracja dla podatku akcyzowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja dla podatku akcyzowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. Deklaracje należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Miejsce składania deklaracji: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na siedzibę podatnika a osoby fizyczne - w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego 1 w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny 1 w Warszawie.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek vat i akcyza, dokument online,
podatek akcyzowy od samochodów,
stawka podatku akcyzowego,
dokument do pobrania,
zwolnienia z podatku akcyzowego,
AKC-3 /AKC- 3ZH, dokumenty online do pobrania, projekt ustawy o podatku akcyzowym,
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
wpływy z podatku akcyzowego, podatek akcyza, podatki akcyza, podatek akcyzowy stawki,
ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity,

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego

›› Pobierz teraz

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nowa ustawa o podatku akcyzowym,
departament podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
podatek akcyzowy od samochodów, deklaracja dla podatku akcyzowego, o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym, ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy na samochody,
podatek akcyzowy od pojazdów,
zwrot podatku akcyzowego za samochód,
zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego,
projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, dokument do pobrania, ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich

›› Pobierz teraz

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy stawki,
podatek akcyzowy na alkohol,
zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
stawka podatku akcyzowego, nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy zwrot,
zwrot podatku akcyzowego od paliwa, o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego,
podatek akcyzowy na samochody,
akc 3/b, ustawa o zwrocie podatku akcyzowego, deklaracja podatku akcyzowego,
ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy ustawa,

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa

›› Pobierz teraz

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stawka podatku akcyzowego,
akc -3/c, zwrot podatku akcyzowego od paliwa,
podatek akcyzowy definicja, podatki akcyza, dokumenty do pobrania, stawki podatku akcyzowego od samochodów, podatek akcyzowy jest,
obliczanie podatku akcyzowego,
podatek akcyza,
zwrot podatku akcyzowego od samochodu,
zwolnienie z podatku akcyzowego, stawka zwrotu podatku akcyzowego,
zmiana ustawy o podatku akcyzowym,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego,

AKC-3/D Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych

›› Pobierz teraz

Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o zwrot podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego dla rolników, z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
podatek vat i akcyza, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, wpływy z podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od samochodu,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym, zmiana ustawy o podatku akcyzowym,
deklaracja podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od sprzedaży, ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, akc - 3/d,
nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, ustawa o podatku akcyzowym 2007,

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akc - 3/e,
podatek vat i akcyza,
podatek akcyzowy od samochodow, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym, podatki akcyza,
harmonizacja podatku akcyzowego,
stawki podatku akcyzowego na samochody,
zwrot podatku akcyzowego 2007, stawka zwrotu podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy jest, akcyza i podatek, podatki akcyzowe, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
obliczenie podatku akcyzowego,

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek vat i akcyza,
dokumenty do pobrania, podatek akcyzowy stawki, wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, wysokość podatku akcyzowego,
ustawy o podatku akcyzowym, stawki podatku akcyzowego od samochodów, zwrot podatku akcyzowego 2007, deklaracja podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy 2007, zwolnień od podatku akcyzowego, akcyza i podatek, zwrot podatku akcyzowego dla rolników, wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego od samochodu,

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania, akc 3/g, podatek akcyzowy od paliw,
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
stawki podatku akcyzowego od samochodów,
ustawa o podatku akcyzowym 2007,
informacja o podatku akcyzowym, deklaracja dla podatku akcyzowego, z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
zwrot podatku akcyzowego od paliwa,
zwrot podatku akcyzowego za samochody,
nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, leksykon podatku akcyzowego, zwolnień od podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy 2007,

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej

›› Pobierz teraz

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy zwrot,
dokumenty do pobrania, podatek vat i akcyza,
jak obliczyć podatek akcyzowy,
harmonizacja podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od samochodow, podatek akcyzowy od aut, wysokość podatku akcyzowego, ustawy o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy jest, zwrot części podatku akcyzowego,
ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, a k c 3/h, kwota podatku akcyzowego,
wnioski o zwrot podatku akcyzowego,

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy za samochód, podatek akcyzowy jest,
ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, zwrot nadpłaty podatku akcyzowego,
co to jest podatek akcyzowy, wysokość podatku akcyzowego, jak obliczyć podatek akcyzowy, o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, o zwrocie podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od samochodu, stawka podatku akcyzowego, projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,
akc 3/i, ustawa o podatku akcyzowym,

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym

›› Pobierz teraz

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy stawki,
nowa ustawa o podatku akcyzowym, ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, zwrot podatku akcyzowego za samochód,
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, akc 3/j,
zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
stawki podatku akcyzowego 2007, o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, podatek akcyzowy ustawa,
wysokość podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od aut, zwolnienia od podatku akcyzowego, wniosek zwrot podatku akcyzowego,

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz

›› Pobierz teraz

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nowa ustawa o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy stawki,
ustawa o podatku akcyzowym,
stawki podatku akcyzowego na samochody,
zmianie ustawy o podatku akcyzowym, wysokość podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy jest,
informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych, wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od samochodow, stawka podatku akcyzowego, stawki podatku akcyzowego od samochodów, zwrot części podatku akcyzowego,
deklaracja podatku akcyzowego, ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,