Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Zakres czynności pracowników

Zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników

Szukaj:

Kategorie:

› PRAWO PRACY› Regulaminy pracy› Dokumenty kadrowe› Zakres obowiązków pracownika› Instrukcje BHP› DLA SPÓŁEK› Pełnomocnictwa› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Weksle› Dokumenty do Banku› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› INNE URZĘDY› Narodowy Fundusz Zdrowia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› IPN - wzór oświadczenia› PRACA› Referencje - opinie› Ciąża a praca› Wnioski i podania› Podania o pracę› REJESTRY SĄDOWE› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› UMOWY› Spedycji i składu› Najmu - sprzedaży› Zlecenia› Informatyczne› Umowy związane ze świadczeniem usług› Budowlane› Umowy spółek› Różne umowy› Licencyjne› Użyczenia› Dzierżawy› Umowy związane z pracą› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - umowy› Formularze Unijne› ZPORR - wnioski› ZPORR - sprawozdania› URZĄD SKARBOWY› VAT w UE› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - prośby› NIP› VAT, PIT› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - różne pisma› PIT - 2007› URZĄD CELNY› Podatek akcyzowy› Zwrot akcyzy› URZĄD MIASTA› Przy budowie› W urzędzie› W SĄDZIE› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› Wnioski i podania› Sprawozdawczość Budżetowa› Zamówienia, reklamacje› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Oferty handlowe› Telefon, Internet, Telewizja› Horoskopy› Student› Różne› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Pisma grzecznościowe› Ubezpieczenia› Import i eksport› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› ZUS› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze

Podatek akcyzowy

Akcyza lub podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne. W tej kategorii znajdują się wszelkiego rodzaju formularze związane z podatkiem akcyzowym - wszystkie dokumenty są w wersji elektronicznej.

AKC-3 /AKC- 3ZH Deklaracja dla podatku akcyzowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja dla podatku akcyzowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. Deklaracje należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Miejsce składania deklaracji: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na siedzibę podatnika a osoby fizyczne - w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego 1 w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny 1 w Warszawie.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot podatku akcyzowego dla rolników, podatek akcyzowy od sprzedaży,
stawki podatku akcyzowego, zwrot nadpłaty podatku akcyzowego,
zmiana ustawy o podatku akcyzowym,
nowa ustawa o podatku akcyzowym, stawka zwrotu podatku akcyzowego, akcyza i podatek, podatek akcyzowy 2007, obliczenie kwot podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy zwrot,
departament podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od auta,
informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych,
akc -3 /akc- 3zh,

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego

›› Pobierz teraz

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy ustawa,
zwrot podatku akcyzowego rolnikom, departament podatku akcyzowego, zwolnienia z podatku akcyzowego,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym, wysokość podatku akcyzowego, podatek akcyzowy definicja,
ustawy o podatku akcyzowym, zwrot podatku akcyzowego za samochody, podatek akcyzowy za samochód, podatek akcyzowy zwrot,
zwolnienia od podatku akcyzowego,
wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego, charakterystyka podatku akcyzowego, ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich

›› Pobierz teraz

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akc -3/b,
ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
obliczanie podatku akcyzowego, o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity, ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
zwrot części podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy ustawa,
podatek akcyzowy od samochodu osobowego,
informacja o podatku akcyzowym, informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych, o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, dokumenty online do pobrania, podatki akcyzowe, zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego,

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa

›› Pobierz teraz

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ustawa o podatku akcyzowym, wpływy z podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego za paliwo, wniosek o zwrot podatku akcyzowego, podatek vat akcyza, podatek akcyzowy od samochodow,
podatek akcyzowy od paliw,
podatek akcyzowy od samochodu, akc -3/c,
o zwrocie podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od samochodów osobowych,
podatek akcyzowy akc,
zmiana ustawy o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy od aut,
projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,

AKC-3/D Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych

›› Pobierz teraz

Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
wniosek zwrot podatku akcyzowego,
harmonizacja podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego 2007,
departament podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od pojazdów, zmiana ustawy o podatku akcyzowym, projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,
ustawa o podatku akcyzowym 2007, zwrot podatku akcyzowego rolnikom,
podatek vat i akcyza, zwrot podatku akcyzowego od samochodów, podatek akcyzowy od samochodów osobowych,
ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stawki podatku akcyzowego od samochodów, zwrot podatku akcyzowego za samochody, podatek akcyzowy od samochodu osobowego, obliczenie podatku akcyzowego,
stawki podatku akcyzowego 2007,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego, o zwrocie podatku akcyzowego, zwolnienie z podatku akcyzowego,
deklaracja podatku akcyzowego,
zwolnień od podatku akcyzowego,
akc- 3/e,
akc -3/e, podatek akcyzowy ustawa,
podatek akcyzowy na alkohol,
wniosek o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego,

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy od samochodów osobowych,
podatek akcyzowy samochód,
podatek akcyzowy od samochodów,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy od pojazdów, o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
akc -3/f,
podatki akcyzowe,
a k c 3/f, podatek vat i akcyza,
ustawa o podatku akcyzowym 2007,
dokument online,
stawka podatku akcyzowego,
ustawa o podatku akcyzowym, zwrot podatku akcyzowego od samochodów,

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, leksykon podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego rolnikom,
podatek akcyza, podatek akcyzowy od sprzedaży, kwota podatku akcyzowego,
podatki akcyza,
podatek akcyzowy 2007, nowa ustawa o podatku akcyzowym, zwolnienia z podatku akcyzowego,
dokument do pobrania, podatek akcyzowy od aut,
ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, wnioski o zwrot podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od samochodu,

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej

›› Pobierz teraz

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy samochody, ustawa o podatku akcyzowym 2007,
wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego,
dokumenty do pobrania, nowa ustawa o podatku akcyzowym,
dokumenty online do pobrania, zwrot podatku akcyzowego od paliwa,
departament podatku akcyzowego, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, zwrot podatku akcyzowego za samochody, podatek akcyzowy stawki, deklaracja dla podatku akcyzowego,
ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym, akc -3/h,

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wpływy z podatku akcyzowego, podatek akcyzowy na paliwa, obliczenie podatku akcyzowego, ustawa o podatku akcyzowym, zwolnienie z podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego 2007,
akc - 3/i,
nowa ustawa o podatku akcyzowym,
wysokość podatku akcyzowego, podatek akcyzowy samochody, ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym, o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, wnioski o zwrot podatku akcyzowego, akc 3/i, podatek akcyzowy samochód,

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym

›› Pobierz teraz

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
a k c 3/j,
podatek akcyzowy akc, zwrot części podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego za paliwo,
podatek akcyzowy od pojazdów, dokument do pobrania, departament podatku akcyzowego, podatek vat i akcyza, zwolnienia od podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od aut,
zwrot podatku akcyzowego 2007,
zwrot podatku akcyzowego od paliwa, informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych, podatek akcyzowy od sprzedaży,
akcyza i podatek,

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz

›› Pobierz teraz

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stawka zwrotu podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy zwrot, podatek akcyzowy, kwota podatku akcyzowego, dokumenty online do pobrania,
stawki podatku akcyzowego od samochodów, podatek akcyzowy od samochodów osobowych,
zwrot podatku akcyzowego od samochodów, wpływy z podatku akcyzowego,
ustawa o podatku akcyzowym 2007,
projekt ustawy o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy ustawa, stawka podatku akcyzowego, leksykon podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od samochodów,