Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-07-18

Zakres czynności pracowników

Zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników

Szukaj:

Kategorie:

› PRAWO PRACY› Dokumenty kadrowe› Zakres obowiązków pracownika› Instrukcje BHP› Regulaminy pracy› DLA SPÓŁEK› Pełnomocnictwa› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Dokumenty do Banku› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› Weksle› INNE URZĘDY› GUS - Główny Urząd Statystyczny› IPN - wzór oświadczenia› Narodowy Fundusz Zdrowia› PRACA› Ciąża a praca› Wnioski i podania› Podania o pracę› Referencje - opinie› REJESTRY SĄDOWE› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› UMOWY› Umowy związane ze świadczeniem usług› Budowlane› Umowy spółek› Różne umowy› Licencyjne› Użyczenia› Dzierżawy› Umowy związane z pracą› Spedycji i składu› Najmu - sprzedaży› Zlecenia› Informatyczne› UNIA EUROPEJSKA› Formularze Unijne› ZPORR - wnioski› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› URZĄD SKARBOWY› NIP› VAT, PIT› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - różne pisma› PIT - 2007› VAT w UE› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - prośby› URZĄD CELNY› Podatek akcyzowy› Zwrot akcyzy› URZĄD MIASTA› Przy budowie› W urzędzie› W SĄDZIE› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› Windykacja - sąd› Wnioski i podania› Telefon, Internet, Telewizja› Horoskopy› Student› Różne› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Pisma grzecznościowe› Ubezpieczenia› Import i eksport› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Zamówienia, reklamacje› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Oferty handlowe› ZUS› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze

Podatek akcyzowy

Akcyza lub podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne. W tej kategorii znajdują się wszelkiego rodzaju formularze związane z podatkiem akcyzowym - wszystkie dokumenty są w wersji elektronicznej.

AKC-3 /AKC- 3ZH Deklaracja dla podatku akcyzowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja dla podatku akcyzowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. Deklaracje należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Miejsce składania deklaracji: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na siedzibę podatnika a osoby fizyczne - w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego 1 w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny 1 w Warszawie.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akc-3 /akc 3zh, zwrot podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego rolnikom,
podatek akcyzowy od samochodów,
o zwrocie podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od samochodu osobowego, podatek akcyzowy od aut,
departament podatku akcyzowego, informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych, podatek akcyzowy od samochodu, zwrot podatku akcyzowego za samochody, zmiana ustawy o podatku akcyzowym, dokument online, zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, podatek akcyzowy zwrot,

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego

›› Pobierz teraz

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obliczenie podatku akcyzowego,
wysokość podatku akcyzowego,
dokument online, stawka podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od samochodow,
ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym, akc- 3/a,
informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych,
podatek akcyzowy 2007, wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy na paliwa,
zwrot podatku akcyzowego od paliwa, akc - 3/a,
obliczanie podatku akcyzowego, zwolnienia z podatku akcyzowego,

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich

›› Pobierz teraz

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, obliczenie kwot podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od aut, podatek akcyzowy na paliwa,
podatek akcyzowy ustawa,
podatek akcyzowy na samochody,
zwrot nadpłaty podatku akcyzowego,
akc - 3/b, podatnik podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy na alkohol, nowa ustawa o podatku akcyzowym,
zwolnień od podatku akcyzowego,
podatki akcyzowe,
podatek akcyzowy od paliw,
podatek akcyzowy od samochodu osobowego,

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa

›› Pobierz teraz

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy stawki, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
podatek akcyzowy, podatek akcyzowy od samochodu, stawki podatku akcyzowego 2007,
podatek akcyzowy od pojazdów,
deklaracja dla podatku akcyzowego,
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity,
informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych, zwolnienie z podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy za samochód, deklaracja podatku akcyzowego,
dokumenty do pobrania, departament podatku akcyzowego,

AKC-3/D Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych

›› Pobierz teraz

Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obliczenie podatku akcyzowego,
projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,
wysokość podatku akcyzowego, podatek akcyzowy na samochody,
podatnik podatku akcyzowego, podatek akcyzowy samochody,
nowa ustawa o podatku akcyzowym, zwrot podatku akcyzowego za paliwo, zwrot nadpłaty podatku akcyzowego, dokument do pobrania, podatek akcyzowy za samochód, wniosek zwrot podatku akcyzowego,
akc -3/d,
a k c 3/d,
podatek akcyzowy 2007,

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
referat podatku akcyzowego, informacja o podatku akcyzowym,
zwolnienia od podatku akcyzowego, podatek akcyzowy za samochód, o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy na alkohol,
podatnik podatku akcyzowego,
nowa ustawa o podatku akcyzowym, ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,
jak obliczyć podatek akcyzowy, podatek akcyzowy od aut, akc 3/e, zwrot podatku akcyzowego rolnikom,
dokument online,
charakterystyka podatku akcyzowego,

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, harmonizacja podatku akcyzowego,
wpływy z podatku akcyzowego, zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego dla rolników, akcyza i podatek,
a k c -3/f, a k c 3/f,
ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy 2007, zwrot podatku akcyzowego od paliwa,
jak obliczyć podatek akcyzowy,

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatki akcyza,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym,
kwota podatku akcyzowego,
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, podatek akcyzowy na alkohol,
a k c -3/g, podatek akcyzowy od samochodow,
wpływy z podatku akcyzowego,
projekt ustawy o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy od sprzedaży, zwrot podatku akcyzowego od samochodów, zwrot części podatku akcyzowego,
referat podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego od samochodu, wysokość podatku akcyzowego,

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej

›› Pobierz teraz

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy od auta, ustawa o zwrocie podatku akcyzowego, wysokość podatku akcyzowego,
podatki akcyza, kwota podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego 2007,
zwrot podatku akcyzowego za paliwo,
zwolnień od podatku akcyzowego, wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego, akc - 3/h, informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych,
obliczenie podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego, ustawy o podatku akcyzowym,
wpływy z podatku akcyzowego,

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy samochody, o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
zwrot podatku akcyzowego rolnikom, akc - 3/i, ustawy o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy na paliwa, nowa ustawa o podatku akcyzowym, o zwrocie podatku akcyzowego,
akc 3/i,
wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego,
leksykon podatku akcyzowego,
zmiana ustawy o podatku akcyzowym, nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy na alkohol,
ustawa o podatku akcyzowym,

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym

›› Pobierz teraz

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od sprzedaży,
ustawa o podatku akcyzowym 2007,
podatki akcyzowe,
zwrot podatku akcyzowego rolnikom,
deklaracja dla podatku akcyzowego, zwolnienia z podatku akcyzowego, obliczanie podatku akcyzowego, wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego,
dokument online, stawka zwrotu podatku akcyzowego,
dokumenty online do pobrania, podatnik podatku akcyzowego, jak obliczyć podatek akcyzowy,
akcyza i podatek,

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz

›› Pobierz teraz

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
charakterystyka podatku akcyzowego,
zwolnienia z podatku akcyzowego, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, projekt ustawy o podatku akcyzowym,
dokumenty online do pobrania, ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
podatnik podatku akcyzowego,
podatek akcyza, projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,
zwrot części podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego od paliwa, zwrot podatku akcyzowego rolnikom, zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy zwrot,
ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,