Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Zakres czynności pracowników

Zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników

Szukaj:

Kategorie:

› PRAWO PRACY› Zakres obowiązków pracownika› Instrukcje BHP› Regulaminy pracy› Dokumenty kadrowe› DLA SPÓŁEK› Prawo spółek handlowych› Pełnomocnictwa› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› Weksle› Dokumenty do Banku› INNE URZĘDY› IPN - wzór oświadczenia› Narodowy Fundusz Zdrowia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› PRACA› Wnioski i podania› Podania o pracę› Referencje - opinie› Ciąża a praca› REJESTRY SĄDOWE› Księgi Wieczyste› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Krajowy Rejestr Karny› UMOWY› Licencyjne› Użyczenia› Dzierżawy› Umowy związane z pracą› Spedycji i składu› Najmu - sprzedaży› Zlecenia› Informatyczne› Umowy związane ze świadczeniem usług› Budowlane› Umowy spółek› Różne umowy› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - wnioski› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› Formularze Unijne› URZĄD SKARBOWY› Urząd Skarbowy - różne pisma› PIT - 2007› VAT w UE› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - prośby› NIP› VAT, PIT› Urząd Skarbowy-informacje› URZĄD CELNY› Zwrot akcyzy› Podatek akcyzowy› URZĄD MIASTA› W urzędzie› Przy budowie› W SĄDZIE› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski i podania› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Pisma grzecznościowe› Ubezpieczenia› Import i eksport› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Zamówienia, reklamacje› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Oferty handlowe› Telefon, Internet, Telewizja› Horoskopy› Student› Różne› ZUS› ZUS - wnioski i formularze› ZUS - poradniki

Podatek akcyzowy

Akcyza lub podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne. W tej kategorii znajdują się wszelkiego rodzaju formularze związane z podatkiem akcyzowym - wszystkie dokumenty są w wersji elektronicznej.

AKC-3 /AKC- 3ZH Deklaracja dla podatku akcyzowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja dla podatku akcyzowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. Deklaracje należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Miejsce składania deklaracji: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na siedzibę podatnika a osoby fizyczne - w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego 1 w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny 1 w Warszawie.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, zwrot podatku akcyzowego za samochody, dokument do pobrania, akc -3 /akc- 3zh, ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
akc 3 /akc- 3zh,
nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od sprzedaży, jak obliczyć podatek akcyzowy, podatek akcyzowy od samochodów osobowych,
deklaracja podatku akcyzowego,
ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy samochód,

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego

›› Pobierz teraz

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek vat akcyza, podatnik podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego za paliwo,
ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy od paliw,
wniosek o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego,
stawka podatku akcyzowego,
stawki podatku akcyzowego na samochody, podatek akcyzowy za samochód,
zwolnienie z podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od auta,
wysokość podatku akcyzowego, dokumenty do pobrania, ustawa o podatku akcyzowym,
obliczenie podatku akcyzowego,

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich

›› Pobierz teraz

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
zwolnienia od podatku akcyzowego,
dokument do pobrania, ustawa o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy od paliw,
zwrot podatku akcyzowego za samochód, podatek akcyzowy od samochodu osobowego, akc- 3/b, stawka podatku akcyzowego,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego,
zwrot podatku akcyzowego za samochody,
ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, wnioski o zwrot podatku akcyzowego,
wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy jest,

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa

›› Pobierz teraz

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy ustawa, ustawa o podatku akcyzowym 2007,
ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym,
zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego,
deklaracja dla podatku akcyzowego, podatek akcyzowy, stawka zwrotu podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego 2007, wysokość podatku akcyzowego, jak obliczyć podatek akcyzowy,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy 2007, podatek akcyzowy zwrot,
stawki podatku akcyzowego 2007, podatki akcyza,

AKC-3/D Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych

›› Pobierz teraz

Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, deklaracja dla podatku akcyzowego,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego, podatek akcyzowy zwrot, podatek akcyzowy,
leksykon podatku akcyzowego, stawka zwrotu podatku akcyzowego,
akc - 3/d, dokument do pobrania,
podatek akcyzowy na paliwa, podatki akcyza, podatek akcyzowy od auta, podatek akcyzowy od paliw,
ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego,

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
podatek akcyzowy jest,
zwrot podatku akcyzowego od paliwa, stawki podatku akcyzowego 2007, deklaracja podatku akcyzowego, akc -3/e,
podatek akcyzowy na alkohol,
akcyza i podatek,
podatnik podatku akcyzowego,
ustawy o podatku akcyzowym,
zwrot podatku akcyzowego od samochodu,
harmonizacja podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od pojazdów, podatek akcyzowy za samochód,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego,

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy od samochodów osobowych,
podatek akcyzowy na alkohol,
zwrot podatku akcyzowego za paliwo,
ustawa o zwrocie podatku akcyzowego, wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego za samochód,
akc -3/f, a k c -3/f,
deklaracja dla podatku akcyzowego, stawki podatku akcyzowego 2007,
podatek akcyzowy ustawa, podatek akcyzowy od samochodów, podatnik podatku akcyzowego, obliczenie kwot podatku akcyzowego,
zmiana ustawy o podatku akcyzowym,

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy od auta,
projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,
departament podatku akcyzowego, stawki podatku akcyzowego 2007, podatek akcyzowy za samochód, ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, zwrot podatku akcyzowego za paliwo,
zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego,
jak obliczyć podatek akcyzowy, dokumenty do pobrania, nowa ustawa o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy na paliwa,
ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, dokument online,
zwrot części podatku akcyzowego,

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej

›› Pobierz teraz

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatnik podatku akcyzowego,
informacja o podatku akcyzowym,
ustawa o podatku akcyzowym, ustawa o zwrocie podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy jest,
a k c 3/h, podatek akcyzowy zwrot,
zmiana ustawy o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy od samochodów, zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
projekt ustawy o podatku akcyzowym,
podatek vat akcyza, podatek akcyza, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
dokument online,

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy od auta, zwrot podatku akcyzowego,
departament podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy jest, podatek akcyzowy stawki,
akcyza i podatek, wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego,
akc -3/i,
akc 3/i,
podatek akcyzowy od samochodów, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy od sprzedaży,
referat podatku akcyzowego, stawki podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od aut,

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym

›› Pobierz teraz

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatki akcyzowe,
podatek akcyzowy samochody, zwrot części podatku akcyzowego, podatek akcyzowy definicja,
zmiana ustawy o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy od pojazdów, zwrot podatku akcyzowego za samochód, podatek vat akcyza,
ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity, dokumenty online do pobrania, wnioski o zwrot podatku akcyzowego,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego, obliczanie podatku akcyzowego, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym,
zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego,

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz

›› Pobierz teraz

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioski o zwrot podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy definicja,
ustawa o zwrocie podatku akcyzowego, informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych,
podatki akcyza, podatek akcyzowy ustawa, podatek akcyzowy za samochód,
podatnik podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
podatek akcyzowy zwrot,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego, obliczanie podatku akcyzowego, podatek akcyzowy na paliwa,
podatek akcyzowy samochód, ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,