Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Zakres czynności pracowników

Zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników

Szukaj:

Kategorie:

› PRAWO PRACY› Zakres obowiązków pracownika› Instrukcje BHP› Regulaminy pracy› Dokumenty kadrowe› DLA SPÓŁEK› Prawo spółek handlowych› Pełnomocnictwa› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› Weksle› Dokumenty do Banku› INNE URZĘDY› IPN - wzór oświadczenia› Narodowy Fundusz Zdrowia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› PRACA› Wnioski i podania› Podania o pracę› Referencje - opinie› Ciąża a praca› REJESTRY SĄDOWE› Księgi Wieczyste› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Krajowy Rejestr Karny› UMOWY› Licencyjne› Użyczenia› Dzierżawy› Umowy związane z pracą› Spedycji i składu› Najmu - sprzedaży› Zlecenia› Informatyczne› Umowy związane ze świadczeniem usług› Budowlane› Umowy spółek› Różne umowy› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - wnioski› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› Formularze Unijne› URZĄD SKARBOWY› Urząd Skarbowy - różne pisma› PIT - 2007› VAT w UE› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - prośby› NIP› VAT, PIT› Urząd Skarbowy-informacje› URZĄD CELNY› Zwrot akcyzy› Podatek akcyzowy› URZĄD MIASTA› W urzędzie› Przy budowie› W SĄDZIE› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski i podania› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Pisma grzecznościowe› Ubezpieczenia› Import i eksport› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Zamówienia, reklamacje› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Oferty handlowe› Telefon, Internet, Telewizja› Horoskopy› Student› Różne› ZUS› ZUS - wnioski i formularze› ZUS - poradniki

Podatek akcyzowy

Akcyza lub podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne. W tej kategorii znajdują się wszelkiego rodzaju formularze związane z podatkiem akcyzowym - wszystkie dokumenty są w wersji elektronicznej.

AKC-3 /AKC- 3ZH Deklaracja dla podatku akcyzowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja dla podatku akcyzowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. Deklaracje należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Miejsce składania deklaracji: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na siedzibę podatnika a osoby fizyczne - w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego 1 w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny 1 w Warszawie.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
harmonizacja podatku akcyzowego, zwolnienia z podatku akcyzowego, zwrot części podatku akcyzowego, podatnik podatku akcyzowego, leksykon podatku akcyzowego, dokumenty online do pobrania, stawki podatku akcyzowego, podatek akcyza,
zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego,
podatek vat i akcyza,
kwota podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy jest, podatki akcyzowe, akc-3 /akc- 3 zh, zwrot podatku akcyzowego od samochodu,

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego

›› Pobierz teraz

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot podatku akcyzowego rolnikom, stawka zwrotu podatku akcyzowego, z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy od aut, harmonizacja podatku akcyzowego, informacja o podatku akcyzowym, jak obliczyć podatek akcyzowy,
ustawa o podatku akcyzowym, ustawa o zwrocie podatku akcyzowego,
wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego, wniosek o zwrot podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od pojazdów, a k c -3/a,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym,

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich

›› Pobierz teraz

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatki akcyza, ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, podatek akcyzowy na samochody,
zwolnienia od podatku akcyzowego,
o zwrocie podatku akcyzowego, podatek akcyzowy akc,
ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym,
wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego, wnioski o zwrot podatku akcyzowego,
charakterystyka podatku akcyzowego,
dokumenty online do pobrania, zwrot podatku akcyzowego dla rolników, podatek akcyzowy od samochodów,
akc -3/b, co to jest podatek akcyzowy,

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa

›› Pobierz teraz

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, akc 3/c,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego,
deklaracja dla podatku akcyzowego,
kwota podatku akcyzowego, wniosek o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, zmianie ustawy o podatku akcyzowym, zwolnienia od podatku akcyzowego,
ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym, podatek akcyzowy na alkohol, stawki podatku akcyzowego 2007, co to jest podatek akcyzowy, stawki podatku akcyzowego,
akc -3/c, ustawa o zwrocie podatku akcyzowego,

AKC-3/D Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych

›› Pobierz teraz

Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obliczenie podatku akcyzowego,
podatnik podatku akcyzowego,
informacja o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy na samochody, akcyza i podatek, zwrot podatku akcyzowego od samochodu, a k c -3/d, informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych, podatek akcyza,
wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy, harmonizacja podatku akcyzowego,
ustawa o zwrocie podatku akcyzowego, podatek akcyzowy zwrot,
zwrot podatku akcyzowego za paliwo,

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych,
leksykon podatku akcyzowego, akcyza i podatek, podatnik podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego 2007, projekt ustawy o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy samochód,
ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, podatki akcyzowe, ustawa o podatku akcyzowym,
akc - 3/e,
deklaracja dla podatku akcyzowego,
wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego, ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym, podatek vat i akcyza,

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy jest,
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, stawki podatku akcyzowego od samochodów,
podatek akcyzowy od samochodow,
zwrot podatku akcyzowego od samochodu,
akcyza i podatek, stawka zwrotu podatku akcyzowego, dokumenty online do pobrania,
podatek vat akcyza, zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy zwrot,
nowa ustawa o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy na alkohol,
dokumenty online do pobrania,
zwrot podatku akcyzowego od paliwa,

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy samochód,
podatek akcyzowy 2007, wysokość podatku akcyzowego, podatki akcyzowe,
dokumenty do pobrania, podatek akcyzowy zwrot,
ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym, podatek akcyzowy od samochodow,
a k c 3/g,
a k c -3/g, o zwrocie podatku akcyzowego, leksykon podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od pojazdów,
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej

›› Pobierz teraz

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
charakterystyka podatku akcyzowego, podatek akcyzowy, z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
podatek vat i akcyza,
wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego za paliwo, harmonizacja podatku akcyzowego,
zmianie ustawy o podatku akcyzowym, dokumenty online do pobrania, podatek akcyzowy od paliw, podatek akcyzowy samochody,
dokument online,
projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,
wysokość podatku akcyzowego,
ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity,

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
zwolnienia od podatku akcyzowego,
stawka podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od samochodow,
zwrot podatku akcyzowego za paliwo,
podatek akcyzowy stawki, stawki podatku akcyzowego na samochody, ustawa o podatku akcyzowym, stawki podatku akcyzowego,
dokument online,
podatek akcyzowy od samochodu, ustawa o podatku akcyzowym 2007, zwolnienia z podatku akcyzowego, podatnik podatku akcyzowego,
podatki akcyzowe,

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym

›› Pobierz teraz

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego,
dokumenty online do pobrania, podatek akcyzowy od samochodu,
obliczenie kwot podatku akcyzowego, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym, wniosek zwrot podatku akcyzowego,
zwolnienie z podatku akcyzowego,
akcyza i podatek, o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
leksykon podatku akcyzowego, wpływy z podatku akcyzowego, podatek akcyzowy zwrot,
podatek akcyzowy ustawa,
zwolnienia od podatku akcyzowego, zmianie ustawy o podatku akcyzowym,

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz

›› Pobierz teraz

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy od pojazdów, o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zwrot nadpłaty podatku akcyzowego,
zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy za samochód,
wniosek o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego,
akc- 3/s, zwrot podatku akcyzowego od paliwa, z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, akc -3/s,
podatek akcyzowy na samochody,
zmianie ustawy o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy od samochodu osobowego,