Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Zakres czynności pracowników

Zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników

Szukaj:

Kategorie:

› PRAWO PRACY› Regulaminy pracy› Dokumenty kadrowe› Zakres obowiązków pracownika› Instrukcje BHP› DLA SPÓŁEK› Pełnomocnictwa› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Weksle› Dokumenty do Banku› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› INNE URZĘDY› Narodowy Fundusz Zdrowia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› IPN - wzór oświadczenia› PRACA› Referencje - opinie› Ciąża a praca› Wnioski i podania› Podania o pracę› REJESTRY SĄDOWE› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› UMOWY› Spedycji i składu› Najmu - sprzedaży› Zlecenia› Informatyczne› Umowy związane ze świadczeniem usług› Budowlane› Umowy spółek› Różne umowy› Licencyjne› Użyczenia› Dzierżawy› Umowy związane z pracą› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - umowy› Formularze Unijne› ZPORR - wnioski› ZPORR - sprawozdania› URZĄD SKARBOWY› VAT w UE› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - prośby› NIP› VAT, PIT› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - różne pisma› PIT - 2007› URZĄD CELNY› Podatek akcyzowy› Zwrot akcyzy› URZĄD MIASTA› Przy budowie› W urzędzie› W SĄDZIE› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› Wnioski i podania› Sprawozdawczość Budżetowa› Zamówienia, reklamacje› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Oferty handlowe› Telefon, Internet, Telewizja› Horoskopy› Student› Różne› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Pisma grzecznościowe› Ubezpieczenia› Import i eksport› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› ZUS› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze

Podatek akcyzowy

Akcyza lub podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne. W tej kategorii znajdują się wszelkiego rodzaju formularze związane z podatkiem akcyzowym - wszystkie dokumenty są w wersji elektronicznej.

AKC-3 /AKC- 3ZH Deklaracja dla podatku akcyzowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja dla podatku akcyzowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. Deklaracje należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Miejsce składania deklaracji: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na siedzibę podatnika a osoby fizyczne - w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego 1 w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny 1 w Warszawie.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
referat podatku akcyzowego,
akc 3 /akc- 3zh,
wpływy z podatku akcyzowego,
podatek vat akcyza, ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, obliczenie kwot podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy zwrot,
dokumenty online do pobrania, podatek akcyzowy ustawa,
podatek akcyzowy na paliwa,
o zwrocie podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od samochodów,
zwrot podatku akcyzowego 2007, departament podatku akcyzowego, stawki podatku akcyzowego na samochody,

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego

›› Pobierz teraz

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stawki podatku akcyzowego na samochody, referat podatku akcyzowego, ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity,
co to jest podatek akcyzowy,
wysokość podatku akcyzowego, zwolnienia od podatku akcyzowego,
dokument online,
podatek akcyzowy od samochodu osobowego, zwrot nadpłaty podatku akcyzowego, wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego, dokument do pobrania,
podatek akcyzowy samochody, ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy za samochód,
zwrot podatku akcyzowego,

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich

›› Pobierz teraz

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy, wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego,
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy od sprzedaży, podatek akcyzowy od auta,
podatek akcyzowy definicja, o zwrocie podatku akcyzowego,
wnioski o zwrot podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego dla rolników, wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego, jak obliczyć podatek akcyzowy,
z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
stawka podatku akcyzowego, podatek vat akcyza, ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym,

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa

›› Pobierz teraz

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akc- 3/c, dokumenty online do pobrania, z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym, zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, podatek akcyzowy samochody,
wpływy z podatku akcyzowego,
wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego za paliwo, wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego, ustawa o podatku akcyzowym, podatnik podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od sprzedaży,
akcyza i podatek,
podatek akcyzowy definicja,

AKC-3/D Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych

›› Pobierz teraz

Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
projekt ustawy o podatku akcyzowym, referat podatku akcyzowego, ustawy o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy od samochodow, podatek akcyzowy na samochody, dokumenty online do pobrania, podatek akcyzowy samochody, deklaracja dla podatku akcyzowego, stawka zwrotu podatku akcyzowego, podatek akcyzowy,
zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, a k c -3/d, zwolnienia od podatku akcyzowego,
podatnik podatku akcyzowego, wniosek zwrot podatku akcyzowego,

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot podatku akcyzowego za paliwo,
podatki akcyzowe,
z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy stawki,
zwrot podatku akcyzowego 2007, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym, zwrot podatku akcyzowego od samochodu,
nowa ustawa o podatku akcyzowym, departament podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy na paliwa,
ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy na samochody,
podatek vat akcyza,
akcyza i podatek,

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioski o zwrot podatku akcyzowego, obliczenie podatku akcyzowego,
stawki podatku akcyzowego na samochody, zmiana ustawy o podatku akcyzowym, stawka zwrotu podatku akcyzowego,
jak obliczyć podatek akcyzowy, podatki akcyzowe,
stawki podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od auta, ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,
referat podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od samochodu osobowego,
akcyza i podatek,
podatek akcyzowy akc,
zwrot podatku akcyzowego od paliwa,

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych, ustawa o podatku akcyzowym,
akc -3/g, zwrot podatku akcyzowego, podatek akcyzowy na paliwa, podatek akcyzowy akc,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, podatki akcyzowe,
nowa ustawa o podatku akcyzowym,
zwrot podatku akcyzowego 2007,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego, stawki podatku akcyzowego,
ustawa o podatku akcyzowym 2007, podatek akcyzowy od pojazdów,

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej

›› Pobierz teraz

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracja podatku akcyzowego,
podatek vat akcyza, obliczenie podatku akcyzowego,
stawki podatku akcyzowego 2007,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
stawki podatku akcyzowego od samochodów,
harmonizacja podatku akcyzowego, akcyza i podatek,
zwrot podatku akcyzowego 2007, referat podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od samochodów,
stawki podatku akcyzowego, ustawa o zwrocie podatku akcyzowego,
co to jest podatek akcyzowy,
podatek akcyzowy ustawa,

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyza, zwrot podatku akcyzowego za samochody,
zmiana ustawy o podatku akcyzowym,
zwrot podatku akcyzowego dla rolników, podatek vat akcyza, podatek akcyzowy od pojazdów, stawki podatku akcyzowego, a k c -3/i,
projekt ustawy o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy od aut,
ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity,
podatek akcyzowy od samochodow,
zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, podatki akcyzowe,
ustawa o podatku akcyzowym 2007,

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym

›› Pobierz teraz

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmianie ustawy o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy od paliw, stawki podatku akcyzowego,
wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zwolnień od podatku akcyzowego, wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego,
a k c -3/j, akcyza i podatek,
zwrot podatku akcyzowego od paliwa, zwrot podatku akcyzowego, dokumenty do pobrania, informacja o podatku akcyzowym,
ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity,
akc - 3/j,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym,

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz

›› Pobierz teraz

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy definicja,
podatek akcyzowy za samochód, dokumenty do pobrania, zwrot podatku akcyzowego za samochód, nowa ustawa o podatku akcyzowym,
zwolnienie z podatku akcyzowego, ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym, zwrot podatku akcyzowego od samochodu,
informacja o podatku akcyzowym,
wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego od paliwa, deklaracja podatku akcyzowego,
akc - 3/s, podatek akcyzowy samochód,
zwrot podatku akcyzowego za paliwo,