Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-04-16

Zakres czynności pracowników

Zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników

Szukaj:

Kategorie:

› PRAWO PRACY› Zakres obowiązków pracownika› Instrukcje BHP› Regulaminy pracy› Dokumenty kadrowe› DLA SPÓŁEK› Prawo spółek handlowych› Pełnomocnictwa› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› Weksle› Dokumenty do Banku› INNE URZĘDY› IPN - wzór oświadczenia› Narodowy Fundusz Zdrowia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› PRACA› Wnioski i podania› Podania o pracę› Referencje - opinie› Ciąża a praca› REJESTRY SĄDOWE› Księgi Wieczyste› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Krajowy Rejestr Karny› UMOWY› Umowy spółek› Różne umowy› Licencyjne› Użyczenia› Dzierżawy› Umowy związane z pracą› Spedycji i składu› Najmu - sprzedaży› Zlecenia› Informatyczne› Umowy związane ze świadczeniem usług› Budowlane› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - wnioski› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› Formularze Unijne› URZĄD SKARBOWY› VAT, PIT› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - różne pisma› PIT - 2007› VAT w UE› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - prośby› NIP› URZĄD CELNY› Zwrot akcyzy› Podatek akcyzowy› URZĄD MIASTA› W urzędzie› Przy budowie› W SĄDZIE› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski i podania› Student› Różne› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Pisma grzecznościowe› Ubezpieczenia› Import i eksport› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Zamówienia, reklamacje› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Oferty handlowe› Telefon, Internet, Telewizja› Horoskopy› ZUS› ZUS - wnioski i formularze› ZUS - poradniki

Podatek akcyzowy

Akcyza lub podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne. W tej kategorii znajdują się wszelkiego rodzaju formularze związane z podatkiem akcyzowym - wszystkie dokumenty są w wersji elektronicznej.

AKC-3 /AKC- 3ZH Deklaracja dla podatku akcyzowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja dla podatku akcyzowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. Deklaracje należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Miejsce składania deklaracji: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na siedzibę podatnika a osoby fizyczne - w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego 1 w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny 1 w Warszawie.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty online do pobrania, akc-3 /akc- 3 zh,
akc 3 /akc- 3zh, deklaracja dla podatku akcyzowego, ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,
AKC-3 /AKC- 3ZH,
zwolnienia z podatku akcyzowego, z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych,
zwrot podatku akcyzowego 2007,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
zwrot podatku akcyzowego za samochód,
zmianie ustawy o podatku akcyzowym, akc-3 /akc 3zh, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym,

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego

›› Pobierz teraz

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument do pobrania, podatek akcyzowy od samochodu osobowego, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zwrot podatku akcyzowego,
zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
podatnik podatku akcyzowego, podatek akcyzowy samochody,
departament podatku akcyzowego,
charakterystyka podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy stawki,
wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, obliczenie kwot podatku akcyzowego, stawki podatku akcyzowego,
informacja o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy od samochodow,

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich

›› Pobierz teraz

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwolnienie z podatku akcyzowego,
stawki podatku akcyzowego 2007, podatek akcyzowy akc, zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zwrot podatku akcyzowego za samochody, wniosek zwrot podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego za samochód, stawka zwrotu podatku akcyzowego, projekt ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, dokument do pobrania, ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym,
dokument online,
deklaracja podatku akcyzowego, akc 3/b,

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa

›› Pobierz teraz

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot podatku akcyzowego rolnikom, z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
dokumenty do pobrania,
ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy definicja,
wpływy z podatku akcyzowego,
dokumenty online do pobrania, ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, akc -3/c,
wniosek zwrot podatku akcyzowego, a k c 3/c, departament podatku akcyzowego, akcyza i podatek, o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,

AKC-3/D Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych

›› Pobierz teraz

Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek vat akcyza,
deklaracja podatku akcyzowego,
akc - 3/d, ustawy o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy od paliw, leksykon podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od samochodów osobowych,
ustawa o podatku akcyzowym 2007, dokument online,
co to jest podatek akcyzowy,
wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, podatek vat i akcyza,
ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy ustawa, podatek akcyzowy akc,

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot podatku akcyzowego 2007,
zwrot podatku akcyzowego, o zwrocie podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
zwrot podatku akcyzowego za samochody, podatek vat i akcyza,
wniosek o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, akc- 3/e,
podatek akcyzowy stawki, projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy na samochody, podatek akcyzowy od paliw,
zwrot podatku akcyzowego rolnikom,
obliczenie kwot podatku akcyzowego,

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, podatki akcyza, zmianie ustawy o podatku akcyzowym, akc - 3/f, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
podatek akcyzowy na alkohol,
wnioski o zwrot podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od samochodu,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym,
zwolnienie z podatku akcyzowego,
akc -3/f, deklaracja dla podatku akcyzowego, stawki podatku akcyzowego na samochody,
wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego 2007,

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot podatku akcyzowego za samochód,
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy od pojazdów,
zwrot podatku akcyzowego od samochodu,
zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, dokument online,
podatek akcyzowy samochód,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od samochodow,
podatek akcyzowy akc,
wpływy z podatku akcyzowego, wniosek zwrot podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego dla rolników, ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity,

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej

›› Pobierz teraz

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym,
referat podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego,
podatek akcyzowy od auta, podatek akcyzowy za samochód,
zwrot podatku akcyzowego rolnikom, podatek akcyzowy od samochodu osobowego,
stawka zwrotu podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od samochodów,
zmiana ustawy o podatku akcyzowym,
wnioski o zwrot podatku akcyzowego, wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego,
zmianie ustawy o podatku akcyzowym,

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy od samochodu,
podatek akcyzowy od aut, o zwrocie podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od samochodu osobowego, akc - 3/i,
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, informacja o podatku akcyzowym,
ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym,
akc 3/i, podatek akcyzowy od auta, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
ustawa o podatku akcyzowym 2007, harmonizacja podatku akcyzowego,

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym

›› Pobierz teraz

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy za samochód,
wpływy z podatku akcyzowego, podatek akcyza,
podatki akcyza, departament podatku akcyzowego, podatek akcyzowy ustawa, wniosek o zwrot podatku akcyzowego, dokumenty do pobrania,
podatek akcyzowy na alkohol, nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, zwrot podatku akcyzowego od samochodów, podatek akcyzowy stawki, zwrot nadpłaty podatku akcyzowego, deklaracja podatku akcyzowego,
zwolnień od podatku akcyzowego,

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz

›› Pobierz teraz

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek vat i akcyza,
akc -3/s,
ustawa o zwrocie podatku akcyzowego, stawka zwrotu podatku akcyzowego,
zwolnień od podatku akcyzowego,
ustawa o podatku akcyzowym 2007, podatek akcyzowy od samochodow,
wniosek zwrot podatku akcyzowego, podatek akcyzowy na alkohol,
zwrot podatku akcyzowego rolnikom, dokumenty do pobrania,
a k c 3/s, akc 3/s,
podatki akcyzowe,
ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,