Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Zakres czynności pracowników

Zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników

Szukaj:

Kategorie:

› PRAWO PRACY› Zakres obowiązków pracownika› Instrukcje BHP› Regulaminy pracy› Dokumenty kadrowe› DLA SPÓŁEK› Prawo spółek handlowych› Pełnomocnictwa› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› Weksle› Dokumenty do Banku› INNE URZĘDY› IPN - wzór oświadczenia› Narodowy Fundusz Zdrowia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› PRACA› Wnioski i podania› Podania o pracę› Referencje - opinie› Ciąża a praca› REJESTRY SĄDOWE› Księgi Wieczyste› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Krajowy Rejestr Karny› UMOWY› Różne umowy› Licencyjne› Użyczenia› Dzierżawy› Umowy związane z pracą› Spedycji i składu› Najmu - sprzedaży› Zlecenia› Informatyczne› Umowy związane ze świadczeniem usług› Budowlane› Umowy spółek› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - wnioski› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› Formularze Unijne› URZĄD SKARBOWY› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - różne pisma› PIT - 2007› VAT w UE› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - prośby› NIP› VAT, PIT› URZĄD CELNY› Zwrot akcyzy› Podatek akcyzowy› URZĄD MIASTA› W urzędzie› Przy budowie› W SĄDZIE› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski i podania› Różne› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Pisma grzecznościowe› Ubezpieczenia› Import i eksport› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Zamówienia, reklamacje› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Oferty handlowe› Telefon, Internet, Telewizja› Horoskopy› Student› ZUS› ZUS - wnioski i formularze› ZUS - poradniki

Podatek akcyzowy

Akcyza lub podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne. W tej kategorii znajdują się wszelkiego rodzaju formularze związane z podatkiem akcyzowym - wszystkie dokumenty są w wersji elektronicznej.

AKC-3 /AKC- 3ZH Deklaracja dla podatku akcyzowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja dla podatku akcyzowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. Deklaracje należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Miejsce składania deklaracji: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na siedzibę podatnika a osoby fizyczne - w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego 1 w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny 1 w Warszawie.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kwota podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od samochodów osobowych, wniosek o zwrot podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego za samochody, podatek akcyzowy definicja, wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, podatki akcyzowe,
zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, wnioski o zwrot podatku akcyzowego,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym,
obliczenie kwot podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy zwrot,
akc-3 /akc- 3 zh, projekt ustawy o podatku akcyzowym, podatek vat i akcyza,

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego

›› Pobierz teraz

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracja podatku akcyzowego, o zwrocie podatku akcyzowego,
stawka zwrotu podatku akcyzowego,
ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, dokument online,
podatek akcyzowy od sprzedaży,
podatki akcyzowe, podatek akcyzowy definicja,
informacja o podatku akcyzowym, zwrot podatku akcyzowego za paliwo, podatek akcyzowy na alkohol, podatek akcyzowy od samochodu, podatek akcyzowy akc,
podatek akcyzowy, referat podatku akcyzowego,

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich

›› Pobierz teraz

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy ustawa,
ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym, zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
podatki akcyzowe,
deklaracja dla podatku akcyzowego,
leksykon podatku akcyzowego, zwolnienia od podatku akcyzowego,
podatnik podatku akcyzowego, obliczanie podatku akcyzowego,
akc 3/b,
deklaracja podatku akcyzowego, podatek akcyzowy samochody, zmiana ustawy o podatku akcyzowym, dokumenty do pobrania, podatek akcyzowy za samochód,

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa

›› Pobierz teraz

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akcyza i podatek,
ustawa o podatku akcyzowym,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego,
podatki akcyza, zwrot podatku akcyzowego za samochód,
zwolnień od podatku akcyzowego, ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity,
departament podatku akcyzowego,
a k c -3/c, zwrot podatku akcyzowego od samochodów, podatek akcyzowy jest, podatek akcyzowy od paliw,
stawki podatku akcyzowego od samochodów, projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, referat podatku akcyzowego,

AKC-3/D Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych

›› Pobierz teraz

Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
akc 3/d, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy od samochodów osobowych,
podatek akcyzowy 2007, stawki podatku akcyzowego na samochody,
referat podatku akcyzowego, ustawa o zwrocie podatku akcyzowego,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego, wnioski o zwrot podatku akcyzowego, stawka zwrotu podatku akcyzowego, wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego,
podatnik podatku akcyzowego,

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, wniosek o zwrot podatku akcyzowego, podatek akcyzowy samochody, akc -3/e,
zwolnień od podatku akcyzowego, obliczanie podatku akcyzowego,
ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,
stawki podatku akcyzowego 2007, zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
podatek akcyzowy definicja, podatek akcyzowy na alkohol, ustawa o podatku akcyzowym 2007,
stawki podatku akcyzowego od samochodów,
wpływy z podatku akcyzowego, wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego,

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stawka podatku akcyzowego,
akc - 3/f, zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego,
zwrot części podatku akcyzowego,
wniosek o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy, wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego,
wpływy z podatku akcyzowego,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od auta,
podatek akcyzowy samochód,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego, wysokość podatku akcyzowego,
podatek vat i akcyza,
podatek akcyzowy zwrot,

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obliczenie kwot podatku akcyzowego, stawki podatku akcyzowego 2007,
stawki podatku akcyzowego na samochody,
deklaracja podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy jest,
podatek akcyzowy od samochodu osobowego, podatek vat i akcyza, zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
stawka zwrotu podatku akcyzowego, wpływy z podatku akcyzowego, projekt ustawy o podatku akcyzowym,
zwrot podatku akcyzowego od samochodu, zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, jak obliczyć podatek akcyzowy, podatek vat akcyza,

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej

›› Pobierz teraz

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akc 3/h,
stawka podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego rolnikom,
zwrot podatku akcyzowego 2007,
podatek akcyzowy 2007,
zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
stawki podatku akcyzowego na samochody, akc -3/h, zwolnienie z podatku akcyzowego,
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
dokumenty do pobrania, obliczenie kwot podatku akcyzowego, zwolnień od podatku akcyzowego,
projekt ustawy o podatku akcyzowym,

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wnioski o zwrot podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, dokumenty online do pobrania, ustawy o podatku akcyzowym,
ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
zwrot podatku akcyzowego rolnikom,
referat podatku akcyzowego, obliczanie podatku akcyzowego,
dokumenty online do pobrania, zmianie ustawy o podatku akcyzowym, zwrot podatku akcyzowego od samochodów, podatek akcyzowy za samochód,
zwolnienia od podatku akcyzowego,
ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity, zwrot podatku akcyzowego 2007,

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym

›› Pobierz teraz

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy samochód, wpływy z podatku akcyzowego, podatek vat i akcyza,
jak obliczyć podatek akcyzowy,
departament podatku akcyzowego,
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy od pojazdów, stawki podatku akcyzowego od samochodów,
zwrot podatku akcyzowego za samochody,
podatki akcyzowe, podatek akcyzowy od sprzedaży,
harmonizacja podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od aut,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego,
podatek akcyzowy stawki,

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz

›› Pobierz teraz

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatki akcyza,
akc 3/s, zwrot podatku akcyzowego za paliwo, akc - 3/s,
zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego,
nowa ustawa o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy ustawa, stawki podatku akcyzowego na samochody,
ustawa o zwrocie podatku akcyzowego, podatek akcyzowy samochód, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym,
co to jest podatek akcyzowy, zwrot podatku akcyzowego za samochód,
ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,