Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Zakres czynności pracowników

Zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników

Szukaj:

Kategorie:

› PRAWO PRACY› Regulaminy pracy› Dokumenty kadrowe› Zakres obowiązków pracownika› Instrukcje BHP› DLA SPÓŁEK› Pełnomocnictwa› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Weksle› Dokumenty do Banku› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› INNE URZĘDY› Narodowy Fundusz Zdrowia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› IPN - wzór oświadczenia› PRACA› Referencje - opinie› Ciąża a praca› Wnioski i podania› Podania o pracę› REJESTRY SĄDOWE› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› UMOWY› Spedycji i składu› Najmu - sprzedaży› Zlecenia› Informatyczne› Umowy związane ze świadczeniem usług› Budowlane› Umowy spółek› Różne umowy› Licencyjne› Użyczenia› Dzierżawy› Umowy związane z pracą› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - umowy› Formularze Unijne› ZPORR - wnioski› ZPORR - sprawozdania› URZĄD SKARBOWY› VAT w UE› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - prośby› NIP› VAT, PIT› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - różne pisma› PIT - 2007› URZĄD CELNY› Podatek akcyzowy› Zwrot akcyzy› URZĄD MIASTA› Przy budowie› W urzędzie› W SĄDZIE› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› Wnioski i podania› Sprawozdawczość Budżetowa› Zamówienia, reklamacje› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Oferty handlowe› Telefon, Internet, Telewizja› Horoskopy› Student› Różne› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Pisma grzecznościowe› Ubezpieczenia› Import i eksport› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› ZUS› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze

Podatek akcyzowy

Akcyza lub podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne. W tej kategorii znajdują się wszelkiego rodzaju formularze związane z podatkiem akcyzowym - wszystkie dokumenty są w wersji elektronicznej.

AKC-3 /AKC- 3ZH Deklaracja dla podatku akcyzowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja dla podatku akcyzowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. Deklaracje należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Miejsce składania deklaracji: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na siedzibę podatnika a osoby fizyczne - w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego 1 w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny 1 w Warszawie.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy od samochodu osobowego, zwrot podatku akcyzowego od paliwa,
nowa ustawa o podatku akcyzowym,
akcyza i podatek,
ustawa o podatku akcyzowym 2007,
nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym,
ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego,
podatek vat akcyza,
projekt ustawy o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy zwrot,
podatek akcyzowy stawki, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, charakterystyka podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od pojazdów,

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego

›› Pobierz teraz

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy akc,
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy od samochodów,
zwrot podatku akcyzowego od samochodów,
stawki podatku akcyzowego na samochody, zwrot podatku akcyzowego 2007,
charakterystyka podatku akcyzowego,
zwrot nadpłaty podatku akcyzowego, projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,
nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, deklaracja dla podatku akcyzowego,
akcyza i podatek, stawki podatku akcyzowego 2007,
informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych,
wnioski o zwrot podatku akcyzowego,

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich

›› Pobierz teraz

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy samochód, zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
podatek akcyzowy od pojazdów,
zwrot podatku akcyzowego za paliwo,
zmiana ustawy o podatku akcyzowym,
nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym,
wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego, podatek akcyzowy na samochody,
podatek vat akcyza,
wniosek o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, a k c -3/b,
ustawa o podatku akcyzowym, zwrot podatku akcyzowego za samochód, podatek akcyzowy na alkohol, podatek akcyzowy od paliw,

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa

›› Pobierz teraz

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwolnienie z podatku akcyzowego, podatek akcyzowy na samochody,
zwrot podatku akcyzowego od samochodu,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy na alkohol,
dokument do pobrania, podatek akcyzowy samochód,
zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, podatek akcyzowy od samochodu,
zwolnienia od podatku akcyzowego,
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
podatki akcyza,
podatek akcyzowy 2007,

AKC-3/D Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych

›› Pobierz teraz

Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, deklaracja dla podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od samochodów, stawki podatku akcyzowego od samochodów, nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, a k c -3/d, podatek akcyzowy od paliw, stawki podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od samochodu,
podatek akcyzowy samochody,
podatek akcyzowy od aut,
ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
zwrot podatku akcyzowego za samochody,
kwota podatku akcyzowego, zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego,

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy akc,
wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego za samochody, zwrot podatku akcyzowego za samochód,
obliczenie podatku akcyzowego, wysokość podatku akcyzowego, wnioski o zwrot podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy stawki, zwrot podatku akcyzowego od samochodu,
podatek akcyzowy na samochody,
stawki podatku akcyzowego,
jak obliczyć podatek akcyzowy, dokument do pobrania,
podatek akcyzowy zwrot, podatek akcyzowy od auta,

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy 2007,
zwrot podatku akcyzowego od samochodu, wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego za samochody, zwrot podatku akcyzowego za paliwo, o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, podatek akcyza, podatek akcyzowy, dokument do pobrania,
podatek akcyzowy na alkohol, wnioski o zwrot podatku akcyzowego,
o zwrocie podatku akcyzowego, wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego,
podatek akcyzowy od samochodu osobowego,

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy od samochodu,
podatek akcyzowy ustawa,
akc -3/g, podatek akcyzowy zwrot, stawka zwrotu podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy na samochody, stawki podatku akcyzowego na samochody,
zmiana ustawy o podatku akcyzowym,
a k c -3/g, deklaracja dla podatku akcyzowego,
akc- 3/g,
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, stawki podatku akcyzowego od samochodów,
dokumenty online do pobrania,

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej

›› Pobierz teraz

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy definicja,
zwrot podatku akcyzowego 2007, zwrot podatku akcyzowego za samochód,
nowa ustawa o podatku akcyzowym, deklaracja dla podatku akcyzowego, dokumenty online do pobrania, ustawa o podatku akcyzowym,
podatnik podatku akcyzowego, podatek vat i akcyza, akcyza i podatek,
projekt ustawy o podatku akcyzowym, wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy,
podatek akcyzowy zwrot, zwolnień od podatku akcyzowego,

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, zmiana ustawy o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy od samochodow,
zwrot części podatku akcyzowego, nowa ustawa o podatku akcyzowym, zwrot podatku akcyzowego za paliwo,
zwrot podatku akcyzowego za samochody,
zwolnienie z podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od samochodu,
a k c -3/i,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
podatek vat i akcyza,
podatek akcyzowy od aut, zwrot podatku akcyzowego rolnikom, zwrot podatku akcyzowego od paliwa,

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym

›› Pobierz teraz

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akcyza i podatek,
a k c 3/j, podatek akcyzowy na alkohol, ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a k c -3/j,
informacja o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy stawki,
zmiana ustawy o podatku akcyzowym, wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego,
podatek akcyza, projekt ustawy o podatku akcyzowym, harmonizacja podatku akcyzowego, dokument online,
stawki podatku akcyzowego od samochodów, jak obliczyć podatek akcyzowy,

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz

›› Pobierz teraz

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracja podatku akcyzowego,
projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, wnioski o zwrot podatku akcyzowego,
a k c -3/s,
podatek akcyzowy stawki, podatek akcyzowy od aut, obliczenie podatku akcyzowego,
wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego, nowa ustawa o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy od auta, stawki podatku akcyzowego,
obliczenie kwot podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, wysokość podatku akcyzowego, a k c 3/s,