Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Zakres czynności pracowników

Zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników

Szukaj:

Kategorie:

› PRAWO PRACY› Zakres obowiązków pracownika› Instrukcje BHP› Regulaminy pracy› Dokumenty kadrowe› DLA SPÓŁEK› Prawo spółek handlowych› Pełnomocnictwa› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› Weksle› Dokumenty do Banku› INNE URZĘDY› IPN - wzór oświadczenia› Narodowy Fundusz Zdrowia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› PRACA› Wnioski i podania› Podania o pracę› Referencje - opinie› Ciąża a praca› REJESTRY SĄDOWE› Księgi Wieczyste› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Krajowy Rejestr Karny› UMOWY› Umowy spółek› Różne umowy› Licencyjne› Użyczenia› Dzierżawy› Umowy związane z pracą› Spedycji i składu› Najmu - sprzedaży› Zlecenia› Informatyczne› Umowy związane ze świadczeniem usług› Budowlane› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - wnioski› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› Formularze Unijne› URZĄD SKARBOWY› VAT, PIT› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - różne pisma› PIT - 2007› VAT w UE› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - prośby› NIP› URZĄD CELNY› Zwrot akcyzy› Podatek akcyzowy› URZĄD MIASTA› W urzędzie› Przy budowie› W SĄDZIE› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski i podania› Student› Różne› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Pisma grzecznościowe› Ubezpieczenia› Import i eksport› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Zamówienia, reklamacje› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Oferty handlowe› Telefon, Internet, Telewizja› Horoskopy› ZUS› ZUS - wnioski i formularze› ZUS - poradniki

Podatek akcyzowy

Akcyza lub podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne. W tej kategorii znajdują się wszelkiego rodzaju formularze związane z podatkiem akcyzowym - wszystkie dokumenty są w wersji elektronicznej.

AKC-3 /AKC- 3ZH Deklaracja dla podatku akcyzowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja dla podatku akcyzowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. Deklaracje należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Miejsce składania deklaracji: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na siedzibę podatnika a osoby fizyczne - w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego 1 w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny 1 w Warszawie.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, zwrot części podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego od paliwa, podatek vat akcyza, wniosek o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego,
jak obliczyć podatek akcyzowy,
podatek akcyzowy od samochodów, podatek akcyzowy za samochód,
podatek akcyzowy definicja, wniosek o zwrot podatku akcyzowego, zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, podatki akcyzowe,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego, wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego od samochodów,

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego

›› Pobierz teraz

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akc - 3/a, informacja o podatku akcyzowym,
zwrot podatku akcyzowego od paliwa, zwrot podatku akcyzowego od samochodu,
zwrot nadpłaty podatku akcyzowego,
podatek vat akcyza, leksykon podatku akcyzowego, zwolnienia od podatku akcyzowego, ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
zmianie ustawy o podatku akcyzowym, deklaracja dla podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego 2007,
podatki akcyza,
dokument do pobrania, projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich

›› Pobierz teraz

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy od auta, podatek vat akcyza, zwrot nadpłaty podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego 2007, podatek akcyzowy akc,
stawki podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego,
podatnik podatku akcyzowego, deklaracja podatku akcyzowego, obliczanie podatku akcyzowego, projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od paliw, podatek akcyzowy od samochodow, podatek akcyza, podatek akcyzowy,

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa

›› Pobierz teraz

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
leksykon podatku akcyzowego, jak obliczyć podatek akcyzowy,
podatek akcyzowy na paliwa,
podatek akcyzowy od samochodów,
co to jest podatek akcyzowy, podatki akcyzowe, podatek akcyzowy od sprzedaży,
podatek akcyzowy od aut, podatek akcyzowy 2007, podatnik podatku akcyzowego, podatek akcyzowy samochód, ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym, stawki podatku akcyzowego na samochody,
zwolnienia z podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego za samochód,

AKC-3/D Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych

›› Pobierz teraz

Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy 2007, akc - 3/d,
podatek akcyzowy na samochody, podatek akcyza,
obliczenie kwot podatku akcyzowego, podatek akcyzowy,
obliczenie podatku akcyzowego,
zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, akcyza i podatek,
ustawa o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy od paliw,
informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych, projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, zwolnienia od podatku akcyzowego,

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy od samochodów, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
referat podatku akcyzowego,
obliczenie podatku akcyzowego, podatek akcyzowy samochód, zwrot podatku akcyzowego rolnikom,
akc 3/e,
projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, wniosek zwrot podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy definicja, nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym,
dokument do pobrania, podatek akcyzowy od aut, o zwrocie podatku akcyzowego,

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
obliczanie podatku akcyzowego, wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego,
departament podatku akcyzowego, dokument online, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy na alkohol,
stawka zwrotu podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy za samochód,
kwota podatku akcyzowego,
wysokość podatku akcyzowego, podatek akcyzowy samochód, dokumenty do pobrania,
podatek akcyzowy zwrot,
wniosek zwrot podatku akcyzowego, podatek akcyza,

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
jak obliczyć podatek akcyzowy, wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego, podatek akcyzowy samochód, podatek akcyzowy stawki, zwolnienie z podatku akcyzowego,
podatek vat i akcyza,
zwolnienia z podatku akcyzowego, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od sprzedaży,
zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
deklaracja podatku akcyzowego, harmonizacja podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego rolnikom,

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej

›› Pobierz teraz

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot podatku akcyzowego za samochód,
zwrot nadpłaty podatku akcyzowego, podatek akcyzowy na paliwa, podatki akcyzowe, jak obliczyć podatek akcyzowy, zwrot podatku akcyzowego za paliwo, obliczenie podatku akcyzowego,
zmianie ustawy o podatku akcyzowym, stawka podatku akcyzowego, nowa ustawa o podatku akcyzowym, wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego, co to jest podatek akcyzowy, podatek vat i akcyza, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy,

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy stawki,
ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, zwolnienia od podatku akcyzowego,
dokumenty do pobrania, ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,
nowa ustawa o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy zwrot, wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego,
stawka zwrotu podatku akcyzowego,
ustawa o podatku akcyzowym 2007,
wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego, o zwrocie podatku akcyzowego, podatek akcyza,
podatek akcyzowy od paliw,

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym

›› Pobierz teraz

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
zmiana ustawy o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy od samochodów osobowych, podatnik podatku akcyzowego, stawki podatku akcyzowego 2007,
podatek akcyzowy od sprzedaży, a k c 3/j,
nowa ustawa o podatku akcyzowym,
deklaracja dla podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego od samochodu,
zwolnienia od podatku akcyzowego, stawki podatku akcyzowego na samochody,
harmonizacja podatku akcyzowego,
zwrot nadpłaty podatku akcyzowego, ustawa o zwrocie podatku akcyzowego,

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz

›› Pobierz teraz

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
jak obliczyć podatek akcyzowy, zwrot podatku akcyzowego od samochodów, informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych, stawki podatku akcyzowego 2007,
podatek akcyzowy 2007,
dokumenty online do pobrania,
dokument do pobrania, podatek akcyzowy od samochodów,
podatek akcyzowy,
wniosek o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy za samochód, deklaracja dla podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego za paliwo, dokumenty do pobrania,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym,