Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Zakres czynności pracowników

Zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników

Szukaj:

Kategorie:

› PRAWO PRACY› Zakres obowiązków pracownika› Instrukcje BHP› Regulaminy pracy› Dokumenty kadrowe› DLA SPÓŁEK› Prawo spółek handlowych› Pełnomocnictwa› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› Weksle› Dokumenty do Banku› INNE URZĘDY› IPN - wzór oświadczenia› Narodowy Fundusz Zdrowia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› PRACA› Wnioski i podania› Podania o pracę› Referencje - opinie› Ciąża a praca› REJESTRY SĄDOWE› Księgi Wieczyste› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Krajowy Rejestr Karny› UMOWY› Różne umowy› Licencyjne› Użyczenia› Dzierżawy› Umowy związane z pracą› Spedycji i składu› Najmu - sprzedaży› Zlecenia› Informatyczne› Umowy związane ze świadczeniem usług› Budowlane› Umowy spółek› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - wnioski› ZPORR - sprawozdania› ZPORR - umowy› Formularze Unijne› URZĄD SKARBOWY› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - różne pisma› PIT - 2007› VAT w UE› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - prośby› NIP› VAT, PIT› URZĄD CELNY› Zwrot akcyzy› Podatek akcyzowy› URZĄD MIASTA› W urzędzie› Przy budowie› W SĄDZIE› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski i podania› Różne› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Pisma grzecznościowe› Ubezpieczenia› Import i eksport› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Zamówienia, reklamacje› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Oferty handlowe› Telefon, Internet, Telewizja› Horoskopy› Student› ZUS› ZUS - wnioski i formularze› ZUS - poradniki

Podatek akcyzowy

Akcyza lub podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne. W tej kategorii znajdują się wszelkiego rodzaju formularze związane z podatkiem akcyzowym - wszystkie dokumenty są w wersji elektronicznej.

AKC-3 /AKC- 3ZH Deklaracja dla podatku akcyzowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja dla podatku akcyzowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. Deklaracje należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Miejsce składania deklaracji: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na siedzibę podatnika a osoby fizyczne - w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego 1 w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny 1 w Warszawie.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
zwrot podatku akcyzowego dla rolników, stawki podatku akcyzowego 2007,
podatek akcyzowy od aut, o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, stawka podatku akcyzowego,
wniosek zwrot podatku akcyzowego,
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, podatek akcyza,
informacja o podatku akcyzowym,
ustawy o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy od samochodu,
podatek akcyzowy na alkohol,
zwrot podatku akcyzowego rolnikom,
podatek akcyzowy 2007,

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego

›› Pobierz teraz

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, obliczenie podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego za samochód,
deklaracja podatku akcyzowego,
podatnik podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego za samochody,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym, nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, co to jest podatek akcyzowy, podatek akcyzowy samochód, o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy od samochodów,
departament podatku akcyzowego, leksykon podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od samochodów osobowych,

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich

›› Pobierz teraz

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity,
co to jest podatek akcyzowy,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym, obliczenie kwot podatku akcyzowego, podatek vat i akcyza, wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego,
akc- 3/b,
podatek akcyzowy od samochodow,
obliczenie podatku akcyzowego,
ustawa o podatku akcyzowym 2007,
podatek akcyzowy na samochody, dokumenty do pobrania, o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy ustawa,

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa

›› Pobierz teraz

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
podatnik podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od sprzedaży, wysokość podatku akcyzowego, zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
zwrot podatku akcyzowego za paliwo, o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, ustawy o podatku akcyzowym, zwrot podatku akcyzowego, dokument online, zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, podatek akcyzowy akc, zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, leksykon podatku akcyzowego,
stawki podatku akcyzowego od samochodów,

AKC-3/D Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych

›› Pobierz teraz

Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
kwota podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od aut, jak obliczyć podatek akcyzowy, podatek akcyzowy definicja,
zwrot podatku akcyzowego za paliwo, podatek akcyzowy, wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego,
stawki podatku akcyzowego na samochody, zwrot podatku akcyzowego od paliwa, podatek akcyzowy od samochodów osobowych, zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, departament podatku akcyzowego, ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,
dokumenty online do pobrania, podatek akcyzowy 2007,

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stawka podatku akcyzowego, podatek vat i akcyza, ustawa o podatku akcyzowym 2007,
projekt ustawy o podatku akcyzowym, deklaracja dla podatku akcyzowego, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego,
zmiana ustawy o podatku akcyzowym,
zwrot podatku akcyzowego za paliwo, podatek akcyzowy definicja, wysokość podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego od samochodów, podatek akcyzowy za samochód, podatek akcyzowy ustawa,

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
deklaracja dla podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy akc, podatek akcyzowy na paliwa,
podatek akcyzowy samochody,
deklaracja podatku akcyzowego,
obliczanie podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od samochodu osobowego, dokument online,
stawki podatku akcyzowego 2007,
stawki podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy na samochody,
zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
akc -3/f, dokumenty online do pobrania,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym,

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akc- 3/g,
nowa ustawa o podatku akcyzowym,
co to jest podatek akcyzowy, zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od auta, z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
zwrot podatku akcyzowego za samochody, ustawa o podatku akcyzowym, wniosek o zwrot podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego 2007,
zwrot podatku akcyzowego, ustawa o zwrocie podatku akcyzowego,
podatnik podatku akcyzowego, podatek vat i akcyza,

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej

›› Pobierz teraz

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy od samochodów osobowych, stawki podatku akcyzowego,
informacja o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy definicja,
projekt ustawy o podatku akcyzowym,
zwolnienie z podatku akcyzowego,
informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych,
stawka podatku akcyzowego, zmianie ustawy o podatku akcyzowym, obliczanie podatku akcyzowego,
zwolnienia z podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego od samochodu, zwrot podatku akcyzowego za paliwo, wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego, projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy od aut, projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy na alkohol, departament podatku akcyzowego,
ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity, stawki podatku akcyzowego 2007, zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego, zwolnienia z podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy na samochody,
podatek akcyzowy od paliw,
podatek akcyzowy za samochód, zwrot podatku akcyzowego od paliwa, zwrot podatku akcyzowego dla rolników, dokument do pobrania,
wpływy z podatku akcyzowego,

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym

›› Pobierz teraz

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy od pojazdów,
stawka zwrotu podatku akcyzowego,
zwrot części podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy stawki,
zwrot podatku akcyzowego od paliwa,
ustawa o zwrocie podatku akcyzowego,
ustawy o podatku akcyzowym,
zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
podatek akcyzowy jest,
ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,
wpływy z podatku akcyzowego, podatek akcyzowy akc, kwota podatku akcyzowego, leksykon podatku akcyzowego, obliczenie kwot podatku akcyzowego,

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz

›› Pobierz teraz

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwrot podatku akcyzowego od samochodów, zwrot podatku akcyzowego,
ustawa o zwrocie podatku akcyzowego, jak obliczyć podatek akcyzowy,
obliczenie podatku akcyzowego, zmianie ustawy o podatku akcyzowym, zwrot podatku akcyzowego 2007,
zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym,
ustawy o podatku akcyzowym,
deklaracja podatku akcyzowego, podatek akcyzowy zwrot, departament podatku akcyzowego, dokument do pobrania, podatek akcyzowy za samochód,