Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Zakres czynności pracowników

Zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników

Szukaj:

Kategorie:

› PRAWO PRACY› Regulaminy pracy› Dokumenty kadrowe› Zakres obowiązków pracownika› Instrukcje BHP› DLA SPÓŁEK› Pełnomocnictwa› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Weksle› Dokumenty do Banku› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› INNE URZĘDY› Narodowy Fundusz Zdrowia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› IPN - wzór oświadczenia› PRACA› Referencje - opinie› Ciąża a praca› Wnioski i podania› Podania o pracę› REJESTRY SĄDOWE› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› UMOWY› Umowy związane z pracą› Spedycji i składu› Najmu - sprzedaży› Zlecenia› Informatyczne› Umowy związane ze świadczeniem usług› Budowlane› Umowy spółek› Różne umowy› Licencyjne› Użyczenia› Dzierżawy› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - umowy› Formularze Unijne› ZPORR - wnioski› ZPORR - sprawozdania› URZĄD SKARBOWY› VAT w UE› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - prośby› NIP› VAT, PIT› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - różne pisma› PIT - 2007› URZĄD CELNY› Podatek akcyzowy› Zwrot akcyzy› URZĄD MIASTA› Przy budowie› W urzędzie› W SĄDZIE› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› Wnioski i podania› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Zamówienia, reklamacje› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Oferty handlowe› Telefon, Internet, Telewizja› Horoskopy› Student› Różne› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Pisma grzecznościowe› Ubezpieczenia› Import i eksport› ZUS› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze

Podatek akcyzowy

Akcyza lub podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne. W tej kategorii znajdują się wszelkiego rodzaju formularze związane z podatkiem akcyzowym - wszystkie dokumenty są w wersji elektronicznej.

AKC-3 /AKC- 3ZH Deklaracja dla podatku akcyzowego.

›› Pobierz teraz

Deklaracja dla podatku akcyzowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku. Deklaracje należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Miejsce składania deklaracji: Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na siedzibę podatnika a osoby fizyczne - w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego 1 w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny 1 w Warszawie.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokument online, zmiana ustawy o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy od sprzedaży,
podatek akcyzowy na alkohol, jak obliczyć podatek akcyzowy, zwrot podatku akcyzowego za paliwo,
stawka podatku akcyzowego, wnioski o zwrot podatku akcyzowego,
zwrot części podatku akcyzowego, o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
stawki podatku akcyzowego na samochody, wysokość podatku akcyzowego,
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, podatki akcyza, wniosek o zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego,

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego

›› Pobierz teraz

AKC-3/A Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
leksykon podatku akcyzowego, podatek akcyzowy na alkohol, akc- 3/a, stawki podatku akcyzowego na samochody, ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, obliczenie podatku akcyzowego, podatek akcyzowy na paliwa, ustawa o podatku akcyzowym 2007,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym, akc -3/a, nowa ustawa o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy od auta, zmiana ustawy o podatku akcyzowym,
stawki podatku akcyzowego, wnioski o zwrot podatku akcyzowego,

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich

›› Pobierz teraz

AKC-3/B Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy jest,
zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, leksykon podatku akcyzowego, akcyza i podatek, podatek akcyzowy samochody,
obliczenie kwot podatku akcyzowego, zwrot części podatku akcyzowego,
kwota podatku akcyzowego,
jak obliczyć podatek akcyzowy, wysokość podatku akcyzowego, podatek vat akcyza, zwolnienia od podatku akcyzowego,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego,
stawki podatku akcyzowego na samochody,

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa

›› Pobierz teraz

AKC-3/C Informacja o podatku akcyzowym od piwa. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
zwolnienie z podatku akcyzowego,
ustawa o podatku akcyzowym, zwrot podatku akcyzowego za samochody, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym, a k c -3/c, stawki podatku akcyzowego od samochodów,
podatek akcyzowy na paliwa, ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym, obliczenie podatku akcyzowego, podatek akcyza,
ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy na samochody,
obliczenie kwot podatku akcyzowego,
a k c 3/c, zwrot podatku akcyzowego,

AKC-3/D Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych

›› Pobierz teraz

Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity, wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy od samochodów osobowych,
referat podatku akcyzowego, stawka zwrotu podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego rolnikom, informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych, leksykon podatku akcyzowego,
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawa o podatku akcyzowym 2007,
zwolnienia od podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego od paliwa, zwolnienia z podatku akcyzowego,
ustawy o podatku akcyzowym,

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/E Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatki akcyzowe,
zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, podatek vat i akcyza, o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
podatek akcyzowy od aut,
wysokość podatku akcyzowego, wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego,
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
nowa ustawa o podatku akcyzowym,
zwrot podatku akcyzowego od paliwa, stawki podatku akcyzowego od samochodów,
podatek akcyzowy od sprzedaży, podatek akcyzowy od samochodów osobowych,
informacja o podatku akcyzowym, a k c 3/e,

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/F Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy od paliw,
ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity, deklaracja podatku akcyzowego, akc 3/f,
projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,
charakterystyka podatku akcyzowego, a k c -3/f,
ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego,
akc - 3/f,
stawki podatku akcyzowego,
wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego,
kwota podatku akcyzowego,
jak obliczyć podatek akcyzowy,
stawka zwrotu podatku akcyzowego,

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/G Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych. Dokument zapisany w formacie PDF, gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
akc 3/g, zwrot podatku akcyzowego od samochodu, wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego za paliwo, deklaracja dla podatku akcyzowego, dokumenty online do pobrania, stawki podatku akcyzowego 2007,
projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, podatek akcyzowy ustawa, stawka zwrotu podatku akcyzowego, zwrot części podatku akcyzowego, zwrot nadpłaty podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy akc, podatek akcyzowy od samochodu osobowego, zwrot podatku akcyzowego od paliwa,

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej

›› Pobierz teraz

AKC-3/H Informacje o podatku akcyzowym od energii elektrycznej. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy od samochodu,
obliczenie kwot podatku akcyzowego, podatek akcyzowy od aut,
stawki podatku akcyzowego,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego,
podatek vat i akcyza,
stawki podatku akcyzowego na samochody, o zwrocie podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy na alkohol, dokumenty online do pobrania,
wniosek o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego, stawka zwrotu podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
zwrot części podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od auta,

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych

›› Pobierz teraz

AKC-3/I Informacja o podatku akcyzowym od olejowych opałowych. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
dokumenty do pobrania,
stawka zwrotu podatku akcyzowego, zwrot podatku akcyzowego,
ustawa o podatku akcyzowym,
ustawa o podatku akcyzowym tekst jednolity,
podatek akcyzowy definicja, wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
ustawa o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym, projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, obliczenie kwot podatku akcyzowego, zwolnienia z podatku akcyzowego,
akc- 3/i, zwolnienia od podatku akcyzowego, stawki podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy od samochodow,

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym

›› Pobierz teraz

AKC-3/J Informacja o podatku akcyzowym. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
stawka podatku akcyzowego, ustawy o podatku akcyzowym,
zwrot podatku akcyzowego od samochodów, o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, podatek akcyzowy na samochody,
zwrot nadpłaty podatku akcyzowego, ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
wpływy z podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy,
harmonizacja podatku akcyzowego, dokumenty online do pobrania,
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, leksykon podatku akcyzowego,
akc - 3/j, zwrot podatku akcyzowego od samochodu,

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz

›› Pobierz teraz

AKC-S Informacja o ilości składów podatkowych, których dekleracja dotycz. Dokument zapisany jest w formacie PDF, dokument gotowy do wydruku.

Reklama: Regulamin Pracy - wzór. Pobierz teraz! Wyślemy natychmiast na Twój adres e-mail

Więcej w kategorii: Podatek akcyzowy

›› Pobierz teraz

Słowa kluczowe:
podatek akcyzowy od paliw, wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym, zwrot podatku akcyzowego od paliwa,
podatnik podatku akcyzowego, departament podatku akcyzowego, wysokość podatku akcyzowego,
zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
zwrot podatku akcyzowego za paliwo,
kwota podatku akcyzowego, wnioski o zwrot podatku akcyzowego,
podatek akcyzowy samochód,
wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego,