Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08

Zakres czynności pracowników

Zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników

Szukaj:

Kategorie:

› PRAWO PRACY› Dokumenty kadrowe› Instrukcje BHP› Zakres obowiązków pracownika› Regulaminy pracy› DLA SPÓŁEK› Pełnomocnictwa› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› Weksle› Dokumenty do Banku› INNE URZĘDY› IPN - wzór oświadczenia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Narodowy Fundusz Zdrowia› PRACA› Ciąża a praca› Podania o pracę› Wnioski i podania› Referencje - opinie› REJESTRY SĄDOWE› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› UMOWY› Najmu - sprzedaży› Różne umowy› Informatyczne› Budowlane› Dzierżawy› Umowy związane ze świadczeniem usług› Użyczenia› Spedycji i składu› Licencyjne› Zlecenia› Umowy spółek› Umowy związane z pracą› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - wnioski› ZPORR - umowy› ZPORR - sprawozdania› Formularze Unijne› URZĄD SKARBOWY› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - różne pisma› VAT, PIT› NIP› VAT w UE› PIT - 2007› URZĄD CELNY› Zwrot akcyzy› Podatek akcyzowy› URZĄD MIASTA› Przy budowie› W urzędzie› W SĄDZIE› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› Wnioski i podania› Różne› Ubezpieczenia› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Student› Telefon, Internet, Telewizja› Horoskopy› Wnioski do spółdzielni› Pomoc Społeczna› Sprawozdawczość Budżetowa› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Oferty handlowe› Import i eksport› Zamówienia, reklamacje› Pisma grzecznościowe› ZUS› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze

Prawo pracy określa obowiązki i odpowiedzialność pracownika względem pracodawcy.

Uprawnienia pracownika oraz odpowiedzialność określa zakres czynności pracownika.

Zakres czynności/ odpowiedzialności jest sporządzany dla stanowiska pracy ze wskazaniem pracownika.
Serwis zawiera kilkadziesiąt zakresów czynności dla różnych stanowisk pracy. Zakres czynności bywa również nazywany: "karta stanowiska pracy". Zakres czynności powinien również określać osoby jakie pracownik zastępuje oraz przez kogo jest zastępowany podczas nieobecności. Relacje podwładny/przełożony zakres uprawnień, pełnomocnictw etc.

Wszystkie zakresy czynności są przygotowane w wersji elektronicznej do pełnej edycji.

Zakres czynności otrzymasz na e-mail.

Najpopularniejsze dokumenty

 • Magazynier - Karta stanowiskowa
  arta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla magazyniera. Zakres czynności dla magazyniera, który odpowiada m.in. za: - przyjmowanie towarów do magazynu - wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów ...
 • Sprzedawca - Karta stanowiskowa
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla sprzedawcy. Zakres czynności dla sprzedawcy, który odpowiada m.in. za: - przyjmowanie od klientów gotówki i wydawanie reszty - rejestrowanie każdej transakcji ...
 • Przedstawiciel Handlowy - Karta stanowiskowa
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Przedstawiciela Handlowego (PH) . Zakres czynności dla przedstawiciela handlowego, który odpowiada m.in. za: - utrzymywanie kontaktów handlowych z potencjalnymi ...
 • Sekretarka - Karta stanowiskowa
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla sekretarki. Zakres czynności dla sekretarki, która odpowiada m.in. za: - przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im ogólnych informacji związanych z firmą - ...
 • Fryzjer / Fryzjerka - Karta stanowiskowa
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Fryzjera / Fryzjerki. Zakres czynności dla fryzjera, który odpowiada m.in. za: - strzyżenie włosów na sucho lub mokro za pomocą różnego rodzaju nożyczek, ...
 • Zaopatrzeniowiec - Karta stanowiskowa
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Zaopatrzeniowca. Zakres czynności dla zaopatrzeniowca, który odpowiada m.in. za: - penetrowanie rynku pod kątem potrzeb firmy i wyszukiwanie potencjalnych ...
 • Barman - Karta stanowiskowa
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) Barmana. Zakres czynności dla barmana, który odpowiada m.in. za: - serwowanie napojów alkoholowych i bezalkoholowych przy barze - sporządzanie napojów mieszanych ...
 • Lista płac na 2008r.
  Lista płac na 2008r. Dokument zapisany w postaci arkusza kalkulacyjnego gotowy do wypełnienia i wydruku. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów ...
 • Technik Informatyk - Karta stanowiskowa
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Technika - Informatyka. Zakres czynności dla technika, który odpowiada m.in. za: - obsługiwanie wybranych rodzajów sieci komputerowych - dobieranie i konfigurowanie ...
 • Administrator Sieci Informatycznych - Karta stanowiskowa
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Administratora Sieci Informatycznych. Zakres czynności dla administratora, który odpowiada m.in. za: - zarządzenie siecią i jej eksploatacja, zgodnie z założeniami ...
 • Administrator Systemów Komputerowych - Karta Stanowiskowa
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla administratora systemów komputerowych. Zakres czynności dla administratora, który odpowiada m.in. za: - stałe uaktualnianie wersji oprogramowanie systemowego ...
 • Specjalista ds Windykacji - Karta Stanowiskowa
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla specjalisty ds. windykacji. Zakres czynności dla specjalisty, który odpowiada m.in. za: - pośredniczenie w obrocie wierzytelnościami - współpraca z sądami, ...
 • Agent Celny - Karta Stanowiskowa
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla agenta celnego. Zakres czynności dla agenta, który odpowiada m.in. za: - przygotowywanie dokumentów niezbędnych do odprawy celnej - dokonywanie zgłoszenia ...
 • Administrator Baz Danych - Karta stanowiskowa
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Administratora Baz Danych. Zakres czynności dla administratora, który odpowiada m.in. za: - zarządzanie i nadzorowanie konkretnej bazy danych na podstawie ...
 • Audytor - Karta Stanowiskowa
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla audytora. Zakres czynności dla audytora, który odpowiada m.in. za: - przeprowadzanie audytu – wykonywanie czynności sprawdzających - sporządzanie sprawozdania ...
 • Architekt Wnętrz - Karta stanowiskowa
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Architekta Wnętrz. Zakres czynności dla architekta, który odpowiada m.in. za: - podejmowanie decyzji projektowych, dotyczących rozwiązań materiałowych i sposobu ...
 • Agent Ubezpieczeniowy - Karta Stanowiskowa
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla agenta ubezpieczeniowego. Zakres czynności dla agenta, który odpowiada m.in. za: - organizowanie w przydzielonym przez ubezpieczyciela rejonie i zakresie ...
 • Administrator Danych Osobowych - Karta stanowiskowa
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla Administratora Danych Osobowych. Zakres czynności dla administratora, który odpowiada m.in. za: - zgłaszanie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu ...
 • Architekt Krajobrazu - Karta Stanowiskowa
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla architekta krajobrazu. Zakres czynności dla architekta, który odpowiada m.in. za: - rewaloryzacja krajobrazu miejskiego, w tym projektowanie stref ruchu pieszego, ...
 • Agent Reklamowy - Karta Stanowiskowa
  Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla agenta reklamowego. Zakres czynności dla agenta, który odpowiada m.in. za: - prowadzenie rozmów handlowych z potencjalnymi klientami - doradzanie klientowi ...